Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od nieruchomości od parkingu należącego do spółdzielni
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości od parkingu należącego do spółdzielni

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Osiedlowy parking, należący do spółdzielni mieszkaniowej i służący wyłącznie mieszkańcom do parkowania ich aut, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółdzielnia mieszkaniowa posiada osiedlowy parking samochodowy. Parking ten przeznaczony jest wyłącznie do parkowania samochodów należących do mieszkańców osiedla. Spółdzielnia nie prowadzi na jego terenie żadnej działalności gospodarczej i nie pobiera z tego tytułu opłat. Parking zakwalifikowany jest w księgach rachunkowych jako budowla w 2 grupie KŚT.

Wnioskodawca zwrócił się o wykładnię przepisów art. 2 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy parking jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od nieruchomości w wysokości 2% od wartości budowli.

W opinii spółdzielni, w sytuacji gdy na terenie parkingu nie jest prowadzona działalność gospodarcza, powinien on być zwolniony od podatku od nieruchomości od budowli.


ZDANIEM ORGANU PODATKOWEGO:

Prezydent Miasta Krakowa uznał za prawidłowe stanowisko zaprezentowane przez spółdzielnię. Wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty,

2) budynki lub ich części,

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W udzielonej interpretacji odwołał się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2420/13. Wskazał, iż w opinii NSA z treści art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady, wynika wprost: "że wszystkie budowle znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy z mocy definicji legalnej zamieszczonej w tym przepisie należy uznawać za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (...)". Jednakże w przypadku spółdzielni mieszkaniowych sąd dopuścił pewne wyjątki od tej zasady, wskazując, że opodatkowaniu nie podlegają jednak budowle, które wprawdzie są w posiadaniu spółdzielni (jako przedsiębiorcy), ale nie są w żaden sposób powiązane faktycznie z prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości budowle zlokalizowane na gruntach, które należy traktować jako związane z budynkami mieszkalnymi, nawet jeżeli nie stanowią części składowej lokali mieszkalnych, ale których przeznaczenie wiąże się z realizacją potrzeb mieszkaniowych i nie są one wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uznał zatem, że w opisywanym stanie faktycznym osiedlowy parking samochodowy nie jest związany z działalnością gospodarczą, dlatego nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (jako budowla).

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 sierpnia 2017 r., nr PD-03-1.3120.8.10.2017.GK)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60