Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata skarbowa za zaświadczenie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata skarbowa za zaświadczenie

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Małgorzata Żujewska

Nasza firma musi wystąpić do urzędu skarbowego o zaświadczenie potwierdzające brak zaległości podatkowych. Czy za wydanie takiego zaświadczenia pobierana jest opłata?

TAK. Za wydanie przez urząd skarbowy zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach trzeba uiścić opłatę skarbową w wysokości 21 zł (od każdego egzemplarza).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Kwotę pobieraną za wydanie zaświadczenia uiszcza się organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę organu wystawiającego taki dokument. Opłatę skarbową za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach należy więc wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wystawić zaświadczenie. Można ją uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku, ewentualnie można go dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60