Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Kosztowe rozliczenie opłaty rejestracyjnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kosztowe rozliczenie opłaty rejestracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Agata Cieśla

Na początku kwietnia 2016 r. od właściciela likwidowanej piekarni odkupiłem dla swojej jednoosobowej firmy samochód dostawczy, który chciałbym zakwalifikować do środków trwałych i amortyzować. Czy opłatę, jakiej dokonam za przerejestrowanie tego auta, powinienem doliczyć do jego wartości początkowej, czy też mogę ją rozliczyć w kosztach bezpośrednio?

Sposób rozliczenia wskazanej w pytaniu opłaty uzależniony jest od tego, czy nabyty przez Czytelnika samochód zostanie wprowadzony na stan środków trwałych przed dokonaniem przerejestrowania, czy później.

Jako środek trwały można zaklasyfikować każdy składnik majątku stanowiący własność lub współwłasność podatnika, zarówno nabyty, jak i wytworzony we własnym zakresie, kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo przewidywany okres jego używania powinien być dłuższy niż rok, a sam składnik majątku powinien być m.in. wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Składnik majątku uznany za środek trwały podlega wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do używania (art. 22d ust. 2 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Na potrzeby podatku dochodowego przyjmuje się, że samochód może być wykorzystywany w działalności gospodarczej, jeżeli jest zarejestrowany, czyli dopuszczony do ruchu. W sytuacji gdy nabywane auto jest używane i było zarejestrowane, przepisy Prawa o ruchu drogowym pozwalają nowemu właścicielowi już dopuszczonego do ruchu auta korzystać przez pewien czas z tego pojazdu przed jego przerejestrowaniem. O nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym należy bowiem zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W efekcie jest możliwe wprowadzenie do ewidencji środków trwałych nabytego samochodu jeszcze przed jego przerejestrowaniem.


Dowód rejestracyjny nie jest dokumentem potwierdzającym prawo własności samochodu, stwierdza on natomiast dopuszczenie pojazdu do ruchu.


Jeśli Czytelnik podejmie taką decyzję, wówczas opłaty za przerejestrowanie nie ujmie w jego wartości początkowej. Z art. 22g ust. 3 ustawy o pdof wynika bowiem, że w przypadku środków trwałych nabytych, ich wartość początkową wyznacza cena nabycia rozumiana jako cena należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania. Zatem w sytuacji, gdy samochód najpierw zostanie przyjęty do używania, a dopiero potem przerejestrowany, opłata za dokonanie tej czynności będzie kosztem podatkowym w dacie poniesienia. Natomiast gdy przerejestrowanie samochodu nastąpi przed przyjęciem go na stan środków trwałych i wprowadzeniem do właściwej ewidencji, wówczas jej kwota będzie składową wartości początkowej tego pojazdu i zostanie rozliczona w kosztach podatkowych w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Przykład

Przedsiębiorca w dniu 4.04.2016 r. kupił na potrzeby swojej firmy używane auto dostawcze. Samochód ten przerejestrował na swoje nazwisko wnosząc stosowną opłatę w dniu 12.04.2016 r.

Wersja I - samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych 8.04.2016 r. W tym przypadku opłatę za przerejestrowanie przedsiębiorca rozliczy bezpośrednio w firmowych kosztach podatkowych.

Wersja II - samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych 13.04.2016 r. Opłata za jego przerejestrowanie będzie zwiększała wartość początkową samochodu.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60