Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Zwrot PCC w razie braku rejestracji spółki w KRS
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot PCC w razie braku rejestracji spółki w KRS

Gazeta Podatkowa nr 18 (1268) z dnia 3.03.2016
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

W październiku 2015 r. zawarliśmy umowę spółki z o.o. i zapłaciliśmy 0,5% PCC. W grudniu 2015 r. sąd odmówił zarejestrowania naszej spółki w rejestrze przedsiębiorców. Czy zgodnie z obecnymi regulacjami ustawy o PCC możemy domagać się zwrotu uiszczonego PCC?

Do 31 grudnia 2015 r. zwrot PCC w przypadku czynności kwalifikowanych jako umowa spółki czy zmiana umowy spółki na gruncie ustawy o PCC (Dz. U. z 2016 r. poz. 223) dotyczył wprost tylko sytuacji, gdy podwyższenie kapitału spółki nie zostało zarejestrowane lub zostało zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawa o PCC została znowelizowana. Zwiększono m.in. katalog przesłanek do dokonania zwrotu PCC w zakresie umowy spółki. Okoliczności te uregulowane są obecnie w art. 11 ust. 1 pkt 3a i 4 ustawy o PCC. Zmiany do ustawy o PCC wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Zgodnie z jej art. 50 ust. 2 do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy o PCC przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W sytuacji spółki, o której mowa w pytaniu, obowiązek podatkowy powstał w dniu zawarcia przez wspólników umowy spółki (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC). Zawarcie umowy spółki i odmowa wpisu spółki do KRS miały miejsce w 2015 r. Zatem do umowy spółki, o której mowa w pytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy o PCC obowiązujące w 2015 r. W tym stanie prawnym zwrot podatku nie może być dokonany w przypadku, gdy umowa spółki nie została zarejestrowana w KRS.

Przesłanki zwrotu PCC w zakresie umowy spółki od 1 stycznia 2016 r.

PCC podlega zwrotowi, gdy:

- spółka nie została zarejestrowana w KRS lub wysokość kapitału zakładowego spółki kapitałowej została zarejestrowana w kwocie niższej niż określała umowa spółki - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału zakładowego ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60