Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od nieruchomości za przedszkole
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości za przedszkole

Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015

Najemcy nieruchomości, który prowadzi w niej niepubliczne przedszkole wpisane do rejestru placówek oświatowych, nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia w zakresie opodatkowania jej podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Nieruchomość, będąca przedmiotem najmu, po adaptacji została wynajęta osobie prywatnej, która prowadzi w niej niepubliczne przedszkole wpisane do rejestru placówek oświatowych. Najemca planuje dokonać znacznych nakładów na modernizację przedszkola i w celu lepszego zabezpieczenia poczynionych nakładów proponuje zmianę umowy najmu na odpłatne użytkowanie wpisane do księgi wieczystej nieruchomości.

Wnioskodawca, będący właścicielem tej nieruchomości, zwrócił się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie "czy w przypadku ustanowienia odpłatnego użytkowania nieruchomości na cele prowadzonego niepublicznego przedszkola wpisanego do rejestru placówek oświatowych, zapłata podatku od nieruchomości będzie obciążała najemcę, użytkującego nieruchomość i czy w takim przypadku zastosowanie będzie miało zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?".

Wnioskodawca przedstawiając własne stanowisko wskazał, że jego zdaniem podatek będzie ciążył na użytkowniku, gdyż będzie on posiadaczem samoistnym nieruchomości i zarazem będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego uznał, iż stanowisko wnioskodawcy zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe.

Wskazał on, że z treści art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że z podatku od nieruchomości zwalnia się: publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest zwolnieniem podmiotowo-przedmiotowym, a jego zastosowanie zależne jest od spełnienia łącznie dwóch warunków. Po pierwsze, na podmiotach organizacyjnych systemu oświaty zajętych na działalność oświatową musi ciążyć obowiązek podatkowy. Drugi warunek zwolnienia sprowadza się do ustalenia, czy przedmioty opodatkowania będą zajęte na działalność oświatową. Zgodnie z pierwszym z tych warunków, zwolnieniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane będące własnością podmiotu - jednostki organizacyjnej objętej systemem oświaty. W omawianej sytuacji to najemca a nie właściciel prowadzi na przedmiotowej nieruchomości prywatne przedszkole wpisane do rejestru placówek oświatowych prowadzonych przez organ gminy.

Organ podatkowy wskazał, że z mocy prawa najemca traktowany będzie jako posiadacz zależny i w żadnym przypadku nie można mu przypisywać cech posiadacza samoistnego. Tym samym podatnikiem będzie właściciel nieruchomości i brak będzie możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2014 r., nr OWN.310.4.2014)

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60