Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Zakup rzeczy ruchomej przez podatnika VAT a PCC
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup rzeczy ruchomej przez podatnika VAT a PCC

Gazeta Podatkowa nr 18 (1163) z dnia 2.03.2015
Tomasz Konieczny

Jestem podatnikiem VAT czynnym oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2014 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności kupiłam na podstawie umowy kupna-sprzedaży meble do biura na kwotę ok. 3,5 tys. zł. Zapłaciłam od tej umowy PCC. Czy miałam obowiązek uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy, skoro jestem podatnikiem VAT?

TAK. Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej o wartości powyżej 1.000 zł, w tym np. mebli, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co innego, gdyby sprzedawca był podatnikiem VAT. Jednak z pytania wynika, że taka sytuacja nie ma tutaj miejsca. To, że kupujący jest podatnikiem VAT czynnym nie ma znaczenia dla opodatkowania PCC danej umowy sprzedaży.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają natomiast te czynności (zwłaszcza umowy), inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b) zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
       
    • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący, a nie sprzedawca. To kupujący ma obowiązek złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych na formularzu PCC-3, a także wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Nie należy czekać ze złożeniem deklaracji czy uiszczeniem daniny do wezwania ze strony organu podatkowego.

Obciążenie podatkowe (PCC), jakie spoczywa na kupującym, wynosi w tym wypadku 2% - taką stawkę przewidział ustawodawca m.in. dla umów sprzedaży rzeczy ruchomych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - Dz. U. z 2010 r. poz. 649 ze zm.). PCC jest naliczany od podstawy opodatkowania, którą jest tutaj wartość rynkowa rzeczy. Najczęściej cena sprzedaży jest z tą wartością zbieżna. Jeżeli się różni, podatek należy obliczyć od wartości rynkowej rzeczy będącej przedmiotem transakcji.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60