Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od nieruchomości za grunt i budynek na nim ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości za grunt i budynek na nim posadowiony

Gazeta Podatkowa nr 16 (1161) z dnia 23.02.2015
Kinga Romas

Posiadam grunt, na którym stoi budynek. Wykorzystuję go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wiem, że budynek podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Czy należność tę trzeba też odprowadzić za grunt?

TAK. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

  • grunty,
     
  • budynki lub ich części,
     
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak stanowi art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości odrębnie podlega zarówno grunt, jak i budynek na nim posadowiony. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Op 215/11. Czytamy w nim, że: "Zarówno grunt, jak i budynek stanowią odrębny przedmiot opodatkowania, a przepis art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i żaden inny przepis ustawy (…) nie wyłączają z zakresu opodatkowania gruntu pod budynkiem".

Co istotne, w tym przypadku podatek należałoby opłacać (zarówno za grunt, jak i budynek) z zastosowaniem stawki najwyższej, bowiem decydującym o zakwalifikowaniu do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przedmiotów za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę. Wszystkie budynki, budowle i grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że podmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla, grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 r.

Przedmiot opodatkowania

Stawka

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 powierzchni

0,90 zł

Budynki bądź ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej

23,13 zł

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60