Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od nieruchomości za przyczepę gastronomiczną
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości za przyczepę gastronomiczną

Gazeta Podatkowa nr 37 (1078) z dnia 8.05.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Na działce będącej własnością spółki osoba fizyczna prowadzi sprzedaż kurczaków z rożna w przyczepie posadowionej na pustakach (nie posiada kół). Spółka opodatkowała grunt podatkiem od nieruchomości jako związany z działalnością gospodarczą. Jak powinna zostać opodatkowana przyczepa, w której prowadzona jest działalność: jako budowla, czy też powinna podlegać opłacie targowej?

Kwalifikacja przyczep gastronomicznych na potrzeby podatku od nieruchomości nastręcza wiele wątpliwości. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie, do jakiej kategorii obiektów należy je zaliczyć. W niektórych przypadkach przyczepy gastronomiczne mogą spełniać przesłanki kwalifikujące je jako tymczasowe obiekty budowlane. Są to obiekty budowlane przeznaczone do czasowego użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem, jak np. pawilony sprzedaży, obiekty kontenerowe. Zgodnie z obecnym stanowiskiem sądów administracyjnych, potwierdzonym przez uchwałę NSA z dnia 3 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 11/13), tymczasowe obiekty budowlane spełniające przesłanki do zakwalifikowania ich jako budowle podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jak czytamy w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 25 listopada 2009 r. (sygn. akt II SA/Gl 521/09) "Zaopatrzona w tablicę rejestracyjną, sprawna technicznie przyczepa samochodowa, nie jest tymczasowym obiektem budowlanym". Przeciwny pogląd wyraził NSA w Warszawie w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 r. (sygn. akt II OSK 1389/11), w którym stwierdził, że "Przyczepa specjalistyczna przeznaczona i wykorzystywana na cele działalności gastronomicznej jako stacjonarny punkt "małej gastronomii" spełnia pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym warunki do uznania jej za tymczasowy obiekt budowlany".

Jeżeli więc przyczepa, o której mowa w pytaniu, wykorzystywana do prowadzenia działalności gastronomicznej jest przyczepą specjalistyczną, ma np. zdemontowany dyszel z zaczepem holowniczym i tablicę rejestracyjną, oświetlenie zewnętrzne i koła z błotnikami, a na czas pracy posiada otwarte okiennice, wysuniętą ladę, wywieszone reklamy, kosze na śmieci i podłączona jest do gniazda zasilania energii elektrycznej, to może spełniać kryteria uznania jej za tymczasowy obiekt budowlany podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Jeżeli jednak jest to przyczepa kempingowa posiadająca raczej cechy pojazdu z funkcją turystyczną, to takiego obowiązku nie ma. W takim przypadku osoba fizyczna dokonująca sprzedaży z takiej przyczepy będzie zobowiązana do ponoszenia opłaty targowej. Obecnie targowiskami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.


764,62 zł - tyle może wynieść maksymalna dzienna stawka opłaty targowej.


Osoba dokonująca sprzedaży nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opłaty targowej w związku z tym, że opłacany jest podatek od nieruchomości za grunt, na którym jest posadowiona przyczepa, bowiem podatek ten opłaca spółka jako właściciel gruntu. Opłata targowa zaś obciąża dokonującego sprzedaży, a więc osobę fizyczną.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60