Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Najem a deklaracja na podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Najem a deklaracja na podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 14 (1055) z dnia 17.02.2014
Kinga Romas

Spółka będzie wynajmowała magazyn od innego przedsiębiorcy. Czy w takiej sytuacji będziemy musieli złożyć deklarację na podatek od nieruchomości?

NIE. Zasadą jest, że podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące w szczególności:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
     
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
     
  • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Natomiast nie ma możliwości przerzucenia tego zobowiązania na najemcę czy dzierżawcę. Jednak ustawodawca przewidział wyjątek od tej zasady. Podatnikami są też posiadacze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy posiadanie to oparte jest na umowie zawartej z właścicielem, ma miejsce na podstawie innego tytułu prawnego lub nawet ma miejsce bez posiadania takiego tytułu. Tak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Nie dotyczy to przypadku posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości - chodzi tu m.in. o najem mieszkań komunalnych.


Grunty i budynki (ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu według stawki najwyższej.


W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z taką sytuacją. W związku z tym spółka nie musi wynajmowanego magazynu uwzględniać w deklaracji na podatek od nieruchomości i tym samym nie obciąża jej to zobowiązanie.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60