Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Zbliżają się terminy na wniesienie opłat za zezwolenia ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zbliżają się terminy na wniesienie opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Gazeta Podatkowa nr 6 (1047) z dnia 20.01.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Wraz ze wspólnikiem prowadzimy restaurację, w której na podstawie ważnego zezwolenia podajemy alkohol. W 2014 r. po raz pierwszy będziemy składać dokumenty związane ze sprzedażą alkoholu w ubiegłym roku i wnosić wymagane opłaty. W jaki sposób określa się wartość sprzedanego alkoholu?

Jeszcze przed uzyskaniem zezwolenia na podawanie alkoholu w restauracji Czytelnicy byli zobowiązani do wniesienia na rachunek gminy opłaty za korzystanie z takiego zezwolenia. Jej wysokość była uzależniona od rodzaju podawanego alkoholu.

Przedsiębiorców, którzy w danym roku już po uzyskaniu zezwolenia prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, obciążają dodatkowe obowiązki. Przede wszystkim zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Od zawartych w tym oświadczeniu informacji zależy wysokość ponoszonych opłat. Stanowi ona bowiem wartość procentową ogólnej wartości sprzedanego alkoholu. Wartość sprzedaży alkoholu wylicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego. W przypadku gdy wartość sprzedaży przekroczy kwotę:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata to 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła tych kwot, wnoszą opłaty w takiej wysokości, jak w momencie uzyskiwania zezwolenia, tj.:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


W danym roku opłatę wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.


We wspomnianym oświadczeniu podaje się wartość sprzedaży. Jest to wartość uzyskana według ceny detalicznej (rzeczywistej), którą płaci każdy kupujący. Jest to więc cena zawierająca podatek VAT i marżę, którą pobiera sprzedawca.

Czytelnicy powinni pamiętać, że jeżeli nie dokonają opłat za korzystanie z zezwolenia w terminie, to nastąpi jego wygaśnięcie z mocy prawa (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt III SA/Wr 798/10). Terminy na uiszczenie tych opłat mają charakter materialnoprawny i brak jest możliwości ich przywrócenia.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60