Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od środków transportowych za samochód do nauki ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od środków transportowych za samochód do nauki jazdy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1044) z dnia 9.01.2014
Kinga Romas

Rozpoczynam działalność polegającą na prowadzeniu szkoły nauki i doskonalenia jazdy. Czy samochody ciężarowe do nauki jazdy można potraktować jako pojazdy specjalne i tym samym byłyby one zwolnione z opodatkowania podatkiem od środków transportowych?

NIE. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Z opodatkowania zwolnione zostały pewne kategorie pojazdów, wśród nich znalazły się pojazdy specjalne w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Tak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Klasyfikacja pojazdów znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. nr 137, poz. 968 ze zm.). Wymieniono tam m.in. takie przeznaczenie pojazdów, jak operacyjny, elektryczny/spawalniczy, pogrzebowy czy sanitarny. Nie wskazano natomiast samochodu do nauki jazdy.

Ponadto warto zauważyć, iż kwestia poruszona przez Czytelnika już kilkakrotnie była przedmiotem postępowań sądowych, z których wynika, że samochody do nauki jazdy nie są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Można w tym miejscu przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 251/13. Orzekł on, iż pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu kandydatów na kierowców nie można zaliczać do pojazdów specjalnych. Natomiast wpisy w dowodzie rejestracyjnym w rubryce "adnotacje urzędowe", np. oznaczenie "L", nie mają związku z zakwalifikowaniem pojazdu do pojazdów specjalnych. W opinii WSA: "Takie nieprawidłowe rozumienie tej rubryki prowadziłoby bowiem do absurdalnych wniosków, iż pojazdami specjalnymi są np. taksówki, pojazdy przystosowane do zasilania gazem, autobusy, pojazdy przystosowane do ciągnięcia przyczepy itp. Wpis w dowodzie rejestracyjnym przedmiotowej przyczepy ciężarowej oznaczenia "L" nie powoduje więc, że pojazd ten został zakwalifikowany do pojazdów specjalnych".

Przypominamy, że obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60