Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości piwnic i suteren
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości piwnic i suteren

Gazeta Podatkowa nr 104 (1041) z dnia 30.12.2013
Kinga Romas

Firma jest w trakcie budowy pensjonatu. Projekt budowlany w informacji o powierzchni użytkowej budynku nie ujmuje powierzchni piwnicy i sutereny. Z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że powierzchnie te należy traktować jako użytkowe i opłacać za nie podatek od nieruchomości. Czy w opisywanym przypadku piwnica i suterena będą podlegały opodatkowaniu?

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Tak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Pod pojęciem powierzchni użytkowej rozumieć należy powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Tym samym powierzchnię piwnic i suteren należy wliczać do powierzchni użytkowej i odprowadzać za nie podatek od nieruchomości. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, to się ją pomija.

W opisywanym przypadku należy więc stwierdzić, że jeżeli w projekcie budowlanym powierzchnia użytkowa budynku została wyliczona według innych zasad niż powyższe, to na potrzeby ustalenia zobowiązania w zakresie podatku od nieruchomości konieczne jest dokonanie obmiarów. Stanowisko takie potwierdziło ostatnio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 20918/13. Wynika z niej również, że obecnie resort nie prowadzi żadnych prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zmian w tym zakresie.

Przypominamy, iż dla osób fizycznych podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze decyzji przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Płatny jest on w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada danego roku. Natomiast osoby prawne muszą do dnia 31 stycznia złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. Następnie bez wezwania zobowiązane są one dokonywać wpłat rat podatku na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca. W styczniu termin ten upływa z końcem miesiąca.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60