Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości - rozliczenie dla ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości - rozliczenie dla celów CIT

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019

Spółka z o.o. opłaca podatek od nieruchomości. Okazało się, że w poprzednim roku spółka nieprawidłowo ustaliła (zawyżyła) podstawę opodatkowania tym podatkiem, w związku z czym powstała jego nadpłata. W lipcu 2019 r. spółka złożyła korektę deklaracji na podatek od nieruchomości za 2018 r., natomiast środki pieniężne z tytułu ww. nadpłaty wpłynęły na rachunek bankowy spółki we wrześniu br. Czy spółka powinna otrzymaną nadpłatę zaliczyć do przychodów podatkowych, czy skorygować koszty podatkowe?

W świetle ostatniego wyjaśnienia KIS, nadpłatę podatku od nieruchomości spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych - w dacie otrzymania środków pieniężnych z tytułu tej nadpłaty.

Podatek od nieruchomości - podstawa prawna

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów (zob. art. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

Osoby prawne są obowiązane m.in.:

 • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku),
   
 • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń - do dnia 31 stycznia.

Tak wynika z art. 6 ust. 9 ww. ustawy.

Nadpłata podatku do nieruchomości - rozliczenie podatkowe

Podatek od nieruchomości, która jest wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, niewątpliwie wykazuje związek z tą działalnością (wiąże się bowiem z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego i nie został z tych kosztów wyłączony na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP). Podatek ten podlega zatem zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Z pytania wynika, że podatek od nieruchomości za 2018 r. został przez spółkę naliczony w wyższej wysokości niż należało (zawyżono podstawę opodatkowania), w wyniku czego powstała nadpłata tego podatku. Kwestią budzącą wątpliwości jest, czy w tej sytuacji spółka powinna wartość nadpłaconego podatku wykazywać po stronie przychodów (w związku z otrzymaniem jego zwrotu), czy skorygować koszty podatkowe.

Podobna kwestia była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 10 września 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.295.2019.1.ANK. W interpretacji tej organ podatkowy uznał, że zwrot nadpłaty podatku do nieruchomości wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego - w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o PDOP.

paragraf Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem organu podatkowego, powyższy przepis stanowi, że zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty - co do zasady - nie stanowią przychodu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której ww. podatki i opłaty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wówczas stanowią one przychód w części, w jakiej zostały wcześniej uznane za koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego organ podatkowy uznał, że nadpłata podatku od nieruchomości będzie stanowiła przychód podatkowy w takiej części, w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Dyrektora KIS, momentem rozpoznania ww. przychodu będzie moment faktycznego otrzymania przez podatnika zwrotu nadpłaconego podatku. Podatnik nie będzie miał zatem obowiązku dokonywania korekt deklaracji CIT za poprzednie lata (nie koryguje on kosztów uzyskania przychodów).

Podobnie wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.1083.2016.1.IZ, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPB3.4510.614.1.AD oraz z 9 listopada 2016 r., nr 0461-ITPB3.4510.481.2016.1.AW (w ostatniej z tych interpretacji organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, że przychód z tytułu zwrotu nadpłaty podatku do nieruchomości powstaje w dniu, w którym nadpłata zostanie zaliczona odpowiednio na poczet zaległości podatkowej, bieżących zobowiązań podatkowych, przyszłych zobowiązań podatkowych).

Zaznaczamy, że Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2016 r., nr ITPB3/4510-306/16/AD uznał, że w przypadku nadpłaty podatku od nieruchomości podatnik powinien skorygować koszty uzyskania przychodów. W przypadku, gdy korekta jest spowodowana błędem rachunkowym, korekty kosztów podatkowych należy dokonać wstecz (zgodnie z art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP).

Kierując się jednak najnowszym stanowiskiem organów podatkowych, zasadne jest uznać, że zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości stanowi dla podatnika przychód podatkowy - w dacie faktycznego otrzymania środków pieniężnych z tytułu tej nadpłaty.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.