Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie środka ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiliśmy nieruchomość, która będzie służyła jako środek trwały. Czy zapłacony przy zakupie tej nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych ująć bezpośrednio w kosztach, czy na zwiększenie wartości początkowej nieruchomości?

Zapłacony przy zakupie nieruchomości (zaliczonej do środków trwałych) podatek od czynności cywilnoprawnych - jako związany bezpośrednio z nabyciem tego składnika majątku - powinien zwiększyć wartość początkową tej nieruchomości. Nie należy wartości tego podatku ujmować bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej. Zostanie on odniesiony w koszty dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego.

Za wartość początkową środka trwałego w przypadku jego zakupu przyjmuje się cenę nabycia. Za cenę nabycia uważa się zaś kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu zdatnego do używania, poniesione przez jednostkę do dnia przyjęcia tego środka do używania. Cenę nabycia powiększają koszty transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, natomiast pomniejszają rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Na wartość początkową środka trwałego wpływa również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania oraz związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu (por. art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości).

Wskazniki i stawki Stawki podatku od czynności
cywilnoprawnych dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl w zakładce
Inne podatki i opłaty

Na wartość początkową nieruchomości, stanowiącej środek trwały, składa się zatem cena zakupu tej nieruchomości powiększona o koszty związane z zakupem, w tym również poniesione opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

W zależności od sposobu rozliczania zakupu środków trwałych zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe" lub 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 10 "Kasa".

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60