Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (429) z dnia 1.11.2016
Kwota niezapłaconego podatku od nieruchomości ujęta w księgach rachunkowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-3.4510.827.2016.1.KB.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Spółka (wnioskodawca) na podstawie złożonej deklaracji do urzędu miasta, wprowadziła do ksiąg rachunkowych dowodem wewnętrznym 1/12 naliczonego podatku od nieruchomości w każdym miesiącu 2016 r. Kwota podatku od nieruchomości za 2016 r. została wyliczona na podstawie uchwały rady miasta określającej stawki podatku. Z uwagi na sytuację finansową, spółka podatku nie uregulowała. Zwróciła się więc do organu podatkowego z pytaniem czy niezapłacony podatek od nieruchomości za 2016 r. stanowi koszty uzyskania przychodów przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2016 r., czy będzie stanowił koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty, który nastąpi po 31 grudnia 2016 r.?

Zdaniem spółki w opisanym przypadku istnieje możliwość zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów za 2016 r., pomimo że nie zostanie opłacony do 31 grudnia 2016 r.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji zgodził się ze zdaniem wnioskodawcy. Wyjaśnił, że podatek od nieruchomości stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 updop, albowiem podatnik jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do ponoszenia takiego wydatku. Obowiązek zapłaty podatku wynika z faktu posiadania nieruchomości. Tak ukształtowany obowiązek podatkowy prowadzi do wniosku, że ponoszenie przez podatnika wydatku o charakterze publicznoprawnym od posiadanej przez niego nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą ma wpływ na możliwość osiągnięcia przychodu, chociaż nie wiąże się z konkretnym przychodem. Wydatek ten należy zaliczyć więc do kosztów uzyskania przychodów jako koszt ogólny działalności gospodarczej (inny niż bezpośrednio związany z przychodem). Jego ponoszenie jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania podatnika. Kwestię kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami reguluje art. 15 ust. 4d updop. Stanowi on, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl natomiast art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Na podstawie tych przepisów organ podatkowy uznał, że kwota podatku od nieruchomości ujęta w księgach rachunkowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (jako koszt pośredni) za 2016 r., mimo że nie została zapłacona.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60