Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (895) z dnia 10.11.2015

Spółka realizuje zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynku biurowo-handlowo-usługowego. Pierwsi najemcy wprowadzają się w IV kwartale 2015 r. W październiku 2015 r. spółka uzyskała pozwolenie na użytkowanie części powierzchni. Pozostała część zostanie oddana do użytkowania po jej wykończeniu pod przyszłych najemców. Może to nastąpić w roku 2016. Od jakiej powierzchni należy naliczyć podatek od nieruchomości od 1 stycznia 2016 r.?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), w przypadku budynków lub ich części oraz budowli obowiązek podatkowy powstaje dopiero od początku roku następującego po roku, w którym budowa wspomnianych obiektów została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budynku albo jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Z punktu widzenia powstania obowiązku podatkowego traktuje się więc na równi - fakt zakończenia prac związanych ze wznoszeniem obiektu budowlanego (budynku) i rozpoczęcia użytkowania budynku. Rzecz jednak w tym, że cytowany przepis niezbyt jasno określa zakres obowiązku podatkowego. Czy bowiem z chwilą rozpoczęcia użytkowania części stojącego już budynku płacić należy podatek od tej części, czy też od całości powierzchni użytkowej budynku? Przez lata dominował w literaturze i w orzecznictwie pogląd, że podstawę opodatkowania w takich sytuacjach stanowi powierzchnia całego budynku. I tak, w wyrokach NSA z 23 stycznia 2008 r., w sprawie II FSK 1522/06II FSK 1520/06 (por. również wyrok NSA z 14 listopada 2007 r., sygn. akt II FSK 1245/06) wskazano, że jeżeli budynek istnieje i ma jednolite przeznaczenie, to opodatkowaniu podlega cała jego powierzchnia użytkowa, choćby w danym roku część budynku nie była wykorzystywana.

Z czasem, w orzecznictwie pojawiła się tendencja do zmiany dotychczasowego podejścia sądów administracyjnych do problemu zakresu przedmiotowego obowiązku podatkowego dla nowo wzniesionych obiektów budowlanych. Zaczęto dopuszczać możliwość powstawania obowiązku podatkowego jedynie w zakresie faktycznie użytkowanej części niewykończonego jeszcze budynku. W sytuacji, gdy podatnik nie ukończy budowy budynku, ale rozpocznie użytkowanie jego części, obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tylko w zakresie tej części budynku, a nie całości - orzekł NSA w wyrokach z 14 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2444/10II FSK 2445/10).

W świetle nowej linii orzecznictwa, pytająca spółka powinna płacić podatek od nieruchomości od powierzchni budynku użytkowanych do końca 2015 r., poczynając od dnia 1 stycznia 2016 r., a od powierzchni użytkowanych po dniu 1 stycznia 2016 r. - od dnia 1 stycznia 2017 r.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60