Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem dopłat do spółki z o.o.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (404) z dnia 20.10.2015

Czy wniesienie dopłat w spółce z o.o. rodzi obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Tak. Od dopłat wniesionych do spółki z o.o. przez jej wspólników istnieje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jego podstawę oraz wysokość reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 ze zm.), zwana dalej ustawą o PCC. Z art. 1 ust. 3 pkt 2 tej ustawy wynika, że dopłaty wnoszone do spółek kapitałowych podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC jako zmiana umowy spółki. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej. Podstawę opodatkowania stanowi kwota tych dopłat, a stawka podatku wynosi 0,5% (por. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC).

Zapłacony przez spółkę podatek od czynności cywilnoprawnych księguje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      – Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
      – Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60