Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym - podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym - podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (875) z dnia 20.04.2015

Od 1 marca 2015 roku podatnik wynajął część budynku innemu podmiotowi - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Czy od części zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym podatnik - właściciel nieruchomości będzie płacił podatek według stawek preferencyjnych dla budynków lub ich części na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, czy od stawek najwyższych związanych z powadzeniem działalności gospodarczej? W przypadku zastosowania stawki preferencyjnej, jakie dokumenty powinien przedłożyć podatnik organowi podatkowemu?

Podatek od nieruchomości zalicza się do podatków o charakterze majątkowym. W polskiej regulacji opodatkowania posiadania majątku, wysokość stawek dla budynków lub ich części zróżnicowano w zależności od sposobu ich wykorzystania (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Odrębne stawki ustanowiono dla budynków mieszkalnych lub ich części (lit. a), budynków (ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (lit. b), budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (lit. c), budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (lit. d) oraz budynków pozostałych lub ich części (lit. e).

W świetle powyższego, aby móc skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, budynek lub jego część muszą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, co oznacza, że w budynku tym ww. działalność musi być faktycznie prowadzona i to niekoniecznie przez właściciela budynku, bowiem zastosowanie niższej stawki podatkowej ma charakter preferencji przedmiotowej. Zatem pytający właściciel budynku może stosować niższą stawkę podatku od nieruchomości od części budynku oddanego w najem innemu przedsiębiorcy na cel określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) u.p.o.l.

Chcąc udokumentować organowi podatkowemu swoje prawo do preferencyjnej stawki, można żądać od najemcy wypisu, wyciągu lub zaświadczenia od właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, że przedsiębiorca lub rolnik zajmujący się obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym jest zarejestrowany w stosownej ewidencji prowadzonej przez tegoż inspektora. Można również samemu wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym, ze stosownym wnioskiem, gdyż ewidencja przedsiębiorców, ewidencja rolników i ewidencja dostawców zajmujących się obrotem są jawne i każdy ma prawo dostępu do zawartych w nich danych (art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, Dz. U. poz. 1512 ze zm.).

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60