Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Agroturystyka w kilku budynkach - podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Agroturystyka w kilku budynkach - podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015

Właściciel gospodarstwa rolnego w 2014 r. wybudował budynek zamieszkania zbiorowego - kwatery agroturystyczne. Składając informację w sprawie podatku od nieruchomości oświadczył, że liczba pokoi wynosi 5, zatem na 2015 r. wymierzono podatek od nieruchomości wg stawki właściwej dla budynków mieszkalnych. Podatnik planuje budowę kolejnych budynków o charakterze agroturystycznym. Czy jeżeli kolejny budynek powstanie na innej działce, to liczba pokoi będzie się sumować z poprzednim budynkiem?

Budynki, budowle i grunty związane z działalnością gospodarczą, w tym także w zakresie usług hotelarskich - są opodatkowane podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek (art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Nie dotyczy to jednak drobnej działalności agroturystycznej. Zgodnie bowiem z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, za działalność gospodarczą nie uważa się: "wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, znajdujących się na obszarach wiejskich, przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5" (art. 1a ust. 2 pkt 2 u.p.o.l.). W efekcie budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna, będzie opodatkowany według stawki właściwej dla innych budynków mieszkalnych, a nie dla działalności gospodarczej.

Wyłączenie nie dotyczy prowadzenia innego typu działalności, np. gastronomicznej. Wynajęcie lokalu w takim budynku "nieturyście" oznaczać będzie zajęcie budynku mieszkalnego w tej części na działalność gospodarczą, co spowoduje konieczność zapłaty podatku według stawki najwyższej. Gdy liczba pokoi wynajmowanych przekracza 5, to działalność podatnika stanowi działalność gospodarczą. W tej sytuacji najwyższą stawką podatkową objęte będą wszystkie pokoje, a nie tylko nadwyżka ponad liczbę 5. Omawiany przepis jest zredagowany w taki sposób, że wyłączenie z opodatkowania ma miejsce wówczas, gdy w wynajętych budynkach (liczba mnoga) liczba pokoi nie przekracza 5, przy czym nie ma tu znaczenia ani ilość łóżek, ani ogólna liczba pokoi. Agroturystyka to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych do wiejskich. Wprowadzenie przez ustawodawcę ulg (zwolnień) w podatkach miało na celu zaktywizowanie ludności wiejskiej i umożliwienie jej osiągania dodatkowych dochodów. Ustawodawcy chodziło o wynajem pokoi prowadzony na niewielką skalę. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej. Skoro ustawodawca nie użył w art. 1a ust. 2 u.p.o.l. zwrotu "jeżeli liczba pokoi do wynajęcia nie przekracza 5 w każdym budynku", to należy przyjąć, że bez względu na to, ile będzie budynków mieszkalnych, dla zachowania zwolnienia od podatku od nieruchomości, liczba pokoi gościnnych, które będą przeznaczone na wynajem, nie może przekroczyć 5.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60