Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Decyzja o rozbiórce - podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Decyzja o rozbiórce - podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (844) z dnia 10.06.2014

Nadzór budowlany wydał decyzję o rozbiórce budynku gospodarczego. Czy możemy w związku z tym zaprzestać płacenia podatku od nieruchomości?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Warunkiem opodatkowania budynku lub budowli jest ich fizyczne istnienie. Dlatego np. samo wykreślenie obiektu z ewidencji środków trwałych nie znosi obowiązku podatkowego. Likwidacja księgowa środka trwałego wiąże się jedynie z wykonaniem pewnego zabiegu formalnego, który polega na usunięciu danego obiektu z ewidencji środków trwałych, zaś okolicznością skutkującą wygaśnięciem obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest fizyczna likwidacja obiektu budowlanego, czyli taki stan, w którym możliwe jest stwierdzenie, że obiekt budowlany nie istnieje. Również wydanie decyzji o rozbiórce budynku nie znosi obowiązku podatkowego. Co najwyżej może stanowić podstawę do obniżenia stawki podatku z maksymalnej, obciążającej przedsiębiorców, na niższą, przewidzianą dla budynków pozostałych, gdyż decyzja o rozbiórce dowodzi, że mamy do czynienia z budynkiem, który nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych (art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.).

Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki, a więc obiekty trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające dach i fundament (art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.).

W trakcie rozbiórki obiekt podlega destrukcji i stopniowo traci cechy budynku.

Wobec tego, już z chwilą rozebrania dachu lub usunięcia choćby jednej ściany, budynek w rozumieniu ustawy podatkowej przestaje istnieć. Wygasa tym samym obowiązek podatkowy z upływem miesiąca, w którym obiekt utraci cechy budynku.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60