Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Pożyczka na kapitał zapasowy a PCC
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pożyczka na kapitał zapasowy a PCC

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 15 (842) z dnia 20.05.2014

Wspólnicy udzielili pożyczki sp. z o.o., następnie podjęli uchwałę o przeksięgowaniu pożyczki na kapitał zapasowy - czy taka czynność podlega PCC?

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy pożyczki i umowy spółki lub ich zmiany (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm., dalej: u.p.c.c.). Przypomnijmy, że zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. h) u.p.c.c., w wersji obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r., zwolnione były od PCC pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. Następnie przepis powyższy został uchylony z dniem 1 stycznia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 222, poz. 1629 ze zm.). Przedmiotowe pożyczki zostały uznane za zmianę umowy spółki (art. 1 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c.) i na mocy art. 7 ust. 1 pkt 9 objęte jednolitą stawką w wysokości 0,5%. Z kolei ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. nr 209, poz. 1319) przeniesiono do prawa polskiego Dyrektywę Rady 2008/7/WE i dodając do art. 9 pkt 10 u.p.c.c. lit. i), z dniem 1 stycznia 2009 r. ponownie zwolniono od podatku pożyczki udzielane spółce kapitałowej przez wspólnika.

W obecnym stanie prawnym pożyczka udzielona spółce przez wspólnika nie jest uznawana za zmianę umowy spółki. Jest nią natomiast - w spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłata (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC).

Ustawa o PCC zawiera w art. 1 zamknięty katalog czynności objętych tym podatkiem, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają tylko czynności wymienione w tej ustawie. Przeniesienie pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez wspólników na kapitał zapasowy nie jest czynnością wymienioną w tym katalogu. Kapitał zapasowy może być również zasilony dopłatami. W takim przypadku powstanie obowiązek podatkowy, gdyż opodatkowaniu PCC podlegają dopłaty bez względu na to, jaki kapitał spółki zasilają (patrz: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2012 r., nr ILPB2/436-214/11-2/MK).

Sumując, pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólników, a następnie przeksięgowana na kapitał zapasowy, nie rodzi obowiązku zapłaty PCC przez spółkę. Gdyby jednak okazało się, że to nie pożyczka, a dopłaty - spółka powinna zapłacić PCC.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60