Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (828) z dnia 1.01.2014

Na terenie gminy obowiązują wzory deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą rady miejskiej z 2011 roku. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów RIO stwierdzono konieczność skorygowania podatku za pięć ostatnich lat. W latach 2006-2008 obowiązywały wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, które na podstawie uchwały rady miejskiej zmieniono. Zmiana nastąpiła na lata 2009-2011. W 2011 roku uchwalono kolejną zmianę dotyczącą 2012 r. Na jakich drukach należy dokonać korekty deklaracji, skoro uchwały dotyczące wzorów deklaracji zostały uchylone kolejnymi uchwałami?

W rozumieniu Ordynacji podatkowej, deklaracjami są także zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci (art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Co do zasady, deklaracja stanowi oświadczenie wiedzy składającego. Przepis art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.) nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia obowiązującego wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku. Analogiczne upoważnienie dla organu stanowiącego gminy zawiera przepis art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym. Ustalenie wzorów formularzy, o jakich mowa, nie jest czynnością materialno-techniczną organu administracji publicznej, lecz aktem skierowanym do nieokreślonego kręgu osób, a więc podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego i podlega obowiązkowi ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W tym samym trybie wzory formularzy mogą ulegać zmianom. Podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1 O.p.). Skorygowanie deklaracji polega na złożeniu deklaracji tego samego rodzaju co deklaracja korygowana, ale o innej treści. Korygując deklarację ponownie - już poprawnie - wypełniamy jej formularz. Pod pojęciem deklaracji korygującej należy rozumieć nową deklaracje, w której podaje się prawidłowe dane, które - zdaniem dokonującego korekty - zostały podane wadliwie. Korygując np. zeznanie roczne, którego wzór jest niemal co roku zmieniany, zawsze wypełniamy nowy formularz, ale obowiązujący w roku, którego korekta dotyczy. Podobnie w przypadku podatków lokalnych. Dlatego korekta deklaracji na podatek od nieruchomości za rok np. 2010 powinna być składana na formularzu obowiązującym w 2010 r.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60