Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Zawieszenie działalności a limit do stosowania kasy fiskalnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawieszenie działalności a limit do stosowania kasy fiskalnej

Gazeta Podatkowa nr 51 (988) z dnia 27.06.2013
Aleksandra Węgielska

W 2012 r. dokonywałem sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Z uwagi na mały obrót nie miałem kasy fiskalnej (obrót nie przekroczył 20.000 zł). Od początku tego roku także prowadzę sprzedaż dla tych osób. Jednak w tym roku planuję na dwa miesiące zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Czy z uwagi na to limit do zwolnienia ze stosowania kasy muszę liczyć w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży dla tych osób?

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Część podatników zwolniona jest jednak z tego obowiązku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382). Jak wskazano w § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym zwolnieni są podatnicy:

  • u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł,
     
  • rozpoczynający po 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz tych osób, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

W przypadku przekroczenia w 2013 r. obrotu realizowanego na rzecz wymienionych osób w kwocie 20.000 zł, podatnik traci prawo do zwolnienia z ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym przekroczono ten obrót (§ 5 ust. 1 omawianego rozporządzenia).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu Czytelnik może w 2013 r. korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania. Z uwagi na to, że już w 2012 r. dokonywał sprzedaży dla osób fizycznych, to moim zdaniem planowane zawieszenie działalności nie wpłynie na wysokość limitu określającego prawo do skorzystania z omawianego zwolnienia. Zatem nie ma obowiązku liczenia limitu w proporcji do okresu dokonywania faktycznej sprzedaży dla tych osób.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60