Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2016 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Podjęcie przez emeryta pracy zarobkowej a zawieszalność świadczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podjęcie przez emeryta pracy zarobkowej a zawieszalność świadczenia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (344) z dnia 10.07.2013

1) Na okres wakacji zamierzam zatrudnić na 3 miesiące emeryta w wieku 62 lat. W jakim wymiarze czasu pracy mogę go zatrudnić? Jaki przychód, może on osiągnąć z pracy zarobkowej aby emerytura nie uległa zmniejszeniu?

Czytelnik może zatrudnić pracownika będącego na emeryturze w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązujące przepisy prawa pracy nie wprowadzają ograniczeń w wymiarze czasu pracy tych osób. Z pytania wynika, że emeryt nie osiągnął wieku emerytalnego, a tym samym wysokość przychodu uzyskiwanego z pracy zarobkowej będzie miała wpływ na pobieraną emeryturę.

Ważne: Do emerytów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, stosuje się przepisy dotyczące zawieszalności emerytury określone w przepisach ustawy emerytalnej (art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej).

Przypominamy, że od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny określa art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej i jest on zróżnicowany w zależności od daty urodzenia oraz płci. Docelowo zarówno dla kobiet i mężczyzn wyniesie 67 lat. Przykładowo dla mężczyzn urodzonych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 miesiąc, a dla urodzonych od 1 kwietnia do 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 miesiące.

Zgodnie z art. 104 ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z pracy zarobkowej w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. jest to miesięcznie kwota 4.862,10 zł). W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS (w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. jest to miesięcznie kwota 2.618,10 zł), nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, emerytura ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia dla emerytury od 1 marca 2013 r. wynosi 549,12 zł.

Wysokość przychodu mającego wpływ na zawieszalność świadczenia emerytalnego ustala się przyjmując kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za przychód ten uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego oraz wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

W świetle powyższego emeryt, o którym mowa w pytaniu, będzie otrzymywał pełną emeryturę, jeśli jego przychód z pracy zarobkowej nie przekroczy miesięcznie 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Zwracamy uwagę!
Emeryt, który nie osiągnął wieku emerytalnego jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu pracy i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 127 ustawy emerytalnej). Obowiązek określony wyżej spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej.


2) Zatrudniamy emerytkę, która ma zmniejszoną emeryturę w związku z uzyskiwaniem wysokich zarobków. W połowie lipca 2013 r. ukończy ona 60 lat. Czy od lipca będzie mogła zarobkować bez ograniczeń?

Nie, emerytka będzie mogła zarobkować bez ograniczeń od października 2013 r.

Przepisy dotyczące zawieszalności świadczenia emerytalnego nie mają zastosowania do zarobkujących emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Dla kobiety urodzonej, tak jak Czytelniczka, w okresie od 1 lipca do 30 września 1953 r. wynosi on co najmniej 60 lat i 3 miesiące. Tym samym emerytka ukończy wiek emerytalny w połowie października 2013 r., a to oznacza, że od tego miesiąca będzie mogła zarobkować bez ograniczeń.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60