Wyszukaj

Jak szukać?»

WYSZUKIWARKA - JAK SZUKAĆ?

 1. Jak szukać?
 2. Wyszukiwanie proste
 3. Wyszukiwanie złożone
 4. Zakres wyszukiwania
 5. Strona wyników wyszukiwania

1. Jak szukać?

Korzystanie z wyszukiwarki polega na:
a) wpisaniu szukanej frazy w polu wyszukiwarki lub wybraniu frazy z wyświetlonej listy podpowiedzi,
b) określeniu zakresu wyszukiwania zgodnie z opisem w pkt 4,
c) kliknięciu przycisku "szukaj" lub wciśnięciu klawisza ENTER.

2. Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste umożliwia znalezienie artykułów zawierających wszystkie wyrazy szukanej frazy, które mogą wystąpić w różnych zdaniach. W trakcie wyszukiwania uwzględniana jest odmiana wyrazów.
Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.

Jak szukać - Wyszukiwanie proste

3. Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone umożliwia poszukiwanie artykułów zawierających szukaną frazę w sposób zależny od rodzaju użytego symbolu specjalnego w treści frazy.
W wyszukiwaniu złożonym można wyodrębnić następujące sposoby wyszukiwania artykułów zawierających szukaną frazę:
a)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowia [" "] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów, dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika,
Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

b)
wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' '] - w wyszukiwaniu takim będą szukane treści artykułów, w których szukana fraza występuje przynajmniej raz w całości, z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów,
Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

c)
wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*] - wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst,
Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.

Jak szukać - Wyszukiwanie złożone

4. Zakres wyszukiwania

Jak szukać - Zakres wyszukiwania

Zakres wyszukiwania obejmuje:
a)
Portal Podatkowo-Księgowy - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie wszystkich artykułów z zasobów Portalu Podatkowo-Księgowego i serwisów narzędziowych tj.:
 • Gofin Podpowiada - zawiera bezpłatne porady, kompleksowe opracowania, obszerne wyjaśnienia z zakresu: podatku dochodowego, VAT i akcyzy, ubezpieczeń i świadczeń, prawa pracy, rachunkowości,
 • Wskaźniki i stawki - zawiera bazę aktualnych i archiwalnych wskaźników i stawek: wynagrodzenia, odsetki, ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, składki, delegacje, podróże służbowe,
 • Terminy - zawiera terminy płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatków: dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT i akcyzy, od nieruchomości, leśnego, rolnego,
 • Wzory druków i umów - zawiera darmowe druki, aktywne formularze i bezpłatny dostęp do ponad 1000 wzorów,
 • Kalkulatory - zawiera najdokładniejsze, bezpłatne kalkulatory do obliczania odsetek ustawowych, od zaległości podatkowych i innych. Kalkulatory uwzględniają dni wolne od pracy,
b)
Serwis Głównego Księgowego - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z Serwisu Głównego Księgowego, którego źródłem są czasopisma Wydawnictwa,
c)
Serwis Czasopisma Księgowych - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z serwisu Czasopisma Księgowych,
d)
Serwis Gazeta Podatkowa - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie artykułów pochodzących z serwisu Gazeta Podatkowa przydatnych dla podatników, pracodawców, pracowników, przedsiębiorców i konsumentów,
e)
Ujednolicone Przepisy Prawne - wybranie tej opcji powoduje wyszukiwanie ujednoliconych przez redakcję Wydawnictwa przepisów prawnych z zakresu: podatku dochodowego, VAT, akcyzy, rachunkowości i ubezpieczeń, świadczeń, prawa pracy.

5. Strona wyników wyszukiwania

a)
Podsumowanie wyników
Podsumowanie wyników zawiera informację o szukanej frazie, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

b)
Filtrowanie wyników
Filtrowanie wyników umożliwia zawężenie otrzymanych wyników wyszukiwania według następujących kryteriów:
 • ograniczenie poszukiwania frazy w tytułach i treści oraz w samych tytułach - opcja ta umożliwia zawężanie wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów,

Jak szukać - Strona wyników wyszukiwania

 • ograniczanie wyników wyszukiwania do wybranego podziału tematycznego

Jak szukać - Wyszukiwanie Strona wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do wybranego podziału tematycznego serwisu Podatkowo-Księgowego poprzez kliknięcie w nazwę działu na belce tematycznej. Belka tematyczna przedstawia pogrupowane nazwy działów serwisu, w których znaleziono artykuły zawierające szukaną frazę wraz z ich ilością.
c)
Sortowanie wyników
Sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium.

Jak szukać - Sortowanie wyników

Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy) lub według kolejności alfabetycznej od A do Z lub Z do A.
d)
Stronicowanie wyników
W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

Jak szukać - Stronicowanie wyników

Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
e)
Prezentacja wyników
Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są Czasopisma i Gazeta Podatkowa.

Jak szukać - Prezentacja wyników

f)
Zaznaczanie szukanej frazy
Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:
 • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
 • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60