Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Obowiązki ewidencyjne

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016

Podatek od środków transportowych

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016

Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 48 (1298) z dnia 16.06.2016

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016

Opłaty środowiskowe

Gazeta Podatkowa

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 22 (1272) z dnia 17.03.2016

Gazeta Podatkowa

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 95 (1136) z dnia 27.11.2014
 
Koniec roku w małej firmie - niezbędna pomoc

Skala podatkowa w 2016 r.
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 zł 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528 zł   14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Kwota wolna od podatku w 2016 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej - 3.091 zł).
Skala podatkowa w 2017 r.
Podstawa
 obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32%
nadwyżki ponad
85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł
 11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na 2017 r.*)

Wyszczególnienie Przychody podatnika/spółki
za 2016 r.
z działalności gospodarczej
limit w euro**) limit w złotych
Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 250.000 1.074.400
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 250.000 1.074.400
prowadzący działalność jednocześnie    
- samodzielnie oraz 250.000 1.074.400
- w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 250.000 1.074.400
Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.
prowadzący działalność samodzielnie 25.000 107.440
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 25.000 107.440
*) Podane limity wynikają z uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255).
**) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przeliczono na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 3 października 2016 r., który wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).
Uwagi:

1) Podatnicy, którzy rozpoczęli (rozpoczną) w 2017 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany – bez względu na wysokość przychodów.

2) Podane limity mają odpowiednie zastosowanie również przy wyborze na 2017 r. opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o PDOF, w tym również w ramach wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Tak wynika z art. 6 ust. 1d i 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...


Ostatnie zmiany:
Podział tematyczny:
Koniec roku w małej firmie - przepisy prawne
Przepisy prawne
Ujednolicone przepisy prawne
Koniec roku w małej firmie - druki

Wzory druków i umów
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60