Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Koniec roku w małej firmie

Koszty i przychody na przełomie roku

Gazeta Podatkowa

Przegląd Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Gazeta Podatkowa

Obowiązki ewidencyjne

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Gazeta Podatkowa nr 87 (1441) z dnia 30.10.2017

Podatek od środków transportowych

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Opłaty środowiskowe

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa
 
Koniec roku w małej firmie - niezbędna pomoc


Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus
kwota
zmniej-
szająca
podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  6.600 zł 1.188 zł
6.600 zł
 11.000 zł 1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]
11.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek

Wyszczególnienie

Przychody podatnika/spółki za 2017 r.
z działalności gospodarczej

limit w euro*)

limit w złotych

Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r.
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie 250.000 1.078.425
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 250.000 1.078.425
prowadzący działalność jednocześnie:    
- samodzielnie oraz 250.000 1.078.425
- w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 250.000 1.078.425
Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2018 r.
prowadzaprowadzący działalność samodzielnie 25.000 107.842,50
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych 25.000 107.842,50
*) Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przeliczono na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu 2 października 2017 r., który wyniósł 4,3137 zł/euro (tabela NBP nr 190/A/NBP/2017).


Uprawnieni do jednorazowej
amortyzacji
**)
Kwota limitu w 2018 r.
Prawo do jednorazowej amortyzacji, co do zasady, mają mali podatnicy*) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych
216.000 zł
* Małym podatnikiem w 2018 r. jest podatnik, u którego w 2017 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.176.000 zł.

** Uwaga: Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w związku z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie:

– art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop - w ramach limitu 50.00 euro lub

– art. 22k ust. 14-21 updof i art. 16k ust. 14-21 updop - w ramach limitu 100.000 zł.

Koniec roku w małej firmie - wskaźniki
Ostatnie zmiany:
Podział tematyczny:
Koniec roku w małej firmie - przepisy prawne
Przepisy prawne
Ujednolicone przepisy prawne
Ujednolicone przepisy prawne
1. odnośnie nowego płatnika, ostatnio założyliśmy nowego płatnika na zus zpa. Zarejestrowanych na razie 3 pracowników 1 na 0,5 etatu na kodzie 011000, dwóch na zleceniu na kodzie 041100. Mam ...
Koniec roku w małej firmie. - Nowy płatnik pytanie i jeszcze odnośnie chorobowego na przełomie roku
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60