Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Marta Stefanowicz - Wasilewska

W związku z tym, że zbliżają się wakacje to organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinni dokonać niezbędnych zgłoszeń w kuratorium oświaty. Takie zgłoszenie musi być poprzedzone wyborem miejsca posiadającego pozytywną opinię straży pożarnej oraz skompletowaniem wykwalifikowanej kadry.

Kto może zorganizować kolonie?

Wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży jest wypoczynek organizowany w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Trwa on nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku. Tak stanowi art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.).

Organizatorami takiego wypoczynku mogą być przede wszystkim szkoły i placówki oraz przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Poza tym osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, organizujące wypoczynek w celu:

 • niezarobkowym albo
   
 • zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej; imprezą turystyczną jest połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji.

Zgłoszenie do kuratorium

Wypoczynek dzieci i młodzieży musi być zgłoszony i zarejestrowany w bazie wypoczynku, a wymagane dokumenty przesłane kuratorowi oświaty. Zgłoszenia dokonuje się w terminach uwarunkowanych formą wypoczynku. I tak, generalnie zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Jednak w przypadku półkolonii lub wypoczynku za granicą zgłoszenie może zostać dokonane najpóźniej na 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczności organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowania dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym) najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Aby zgłosić organizację wypoczynku, należy:

 • wejść na stronę http://wypoczynek.men.gov.pl/,
   
 • zarejestrować się albo zalogować, jeżeli organizator ma założone konto,
   
 • przy pomocy aplikacji internetowej dokonać zgłoszenia, tj. wypełnić on-line formularz, a następnie wydrukować go i złożyć w wersji papierowej w kuratorium oświaty; dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu właściwym dla danej formy wypoczynku. Istnieją bowiem trzy typy zgłoszeń:

 • zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
   
 • zgłoszenie dla półkolonii,
   
 • zgłoszenie wypoczynku organizowanego za granicą.


Półkolonia to forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana w czasie ferii, wakacji.


Prawidłowo wypełniony i wysłany w formie on-line formularz należy wydrukować, podpisać i w formie papierowej wraz z załącznikami wykazanymi w części B zgłoszenia przesłać do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Zgłoszenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Do formularza zgłoszenia w wersji papierowej dołącza się załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem, wykazane w części B formularza zgłoszenia.

Organizator wypoczynku powinien wydrukować zaświadczenie o umieszczeniu zgłoszenia w bazie wypoczynku, taki dokument jest bowiem niezbędny m.in. rodzicom dzieci uczestniczących w wypoczynku w przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dodatkowe wymogi

Zgłoszenie wypoczynku zawiera oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Zarobkowo mogą organizować wypoczynek, który jest imprezą turystyczną, tylko przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Jedynie półkolonie nie są imprezą turystyczną i mogą być organizowane zarobkowo przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż szkoły i placówki. W przypadku organizowania wypoczynku, który jest imprezą turystyczną w celu zarobkowym należy wcześniej dokonać wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

W przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, organizator wypoczynku musi posiadać opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (ważna 3 lata od daty wydania), potwierdzającą spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej. Przy organizowaniu wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach, poza tą opinią musi mieć szkic konkretnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów. Organizator wypoczynku musi też zapewnić dostęp do opieki medycznej w ramach świadczeń opieki zdrowotnej lub na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym. Natomiast kadra musi legitymować się określonymi kwalifikacjami i niekaralnością.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.