Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Od kiedy likwidowana spółka przestaje istnieć?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od kiedy likwidowana spółka przestaje istnieć?

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Otrzymałam z KRS pismo o dokonaniu wpisu dotyczącego wykreślenia spółki jawnej. Po pewnym czasie dotarło do mnie potwierdzenie dokonania wpisu uprawomocnienia z inną datą. Jaka jest zatem właściwa data likwidacji spółki?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Wynika tak z art. 6945 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2014 r. Podkreślić należy, że zasadą jest dokonywanie wpisów do KRS na podstawie postanowienia. Wyjątkowo np. wpis NIP i REGON polega na ich automatycznym zamieszczeniu w KRS po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru REGON. Jest to efekt reformy postępowania przed KRS i urzędami, która została wprowadzona w życie z początkiem grudnia 2014 r.

W większości przypadków wpis do KRS polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpisem jest również wykreślenie. Przy tym jednak, zgodnie z art. 6945 § 2 K.p.c., postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z KRS. Stosownie zaś do treści art. 20 ust. 2a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wpisy, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4, art. 41 pkt 1, 2 i 3 oraz w art. 56 ustawy o KRS, następują po uprawomocnieniu się postanowienia w przedmiocie wpisu.

Postanowienie sądu rejestrowego dotyczące wykreślenia podmiotu z KRS jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego uprawomocnienia (por. wyrok SN z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt I CSK 360/13). W takim przypadku w KRS wraz z wpisem zamieszcza się wzmiankę o jego nieprawomocności. Dodatkowo dane te (jako dane podstawowe podmiotu) nie są od razu przesyłane do urzędowych rejestrów (tj. do CRP KEP i rejestru REGON). Po uprawomocnieniu sąd z urzędu wpisuje do KRS datę uprawomocnienia się postanowienia sądu. Następnie dane są przesyłane do CRP KEP i rejestru REGON, zaś z CRP KEP trafią do systemu ZUS, tj. Centralnego Rejestru Płatników Składek (por. art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o KRS).

Powyższe regulacje oznaczają, że wykreślenie spółki jest dokonywane niezwłocznie po wydaniu postanowienia w tej sprawie, jednak na zaświadczeniu o dokonaniu wpisu podana jest wzmianka o nieprawomocności postanowienia. Spółka utraci swój byt prawny dopiero z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w kwestii wykreślenia z KRS. Data ta jest uwidoczniona na potwierdzeniu, które dotarło do Czytelniczki.

Dodać trzeba, że data prawomocnej likwidacji jest istotna z punktu widzenia np. prawa cywilnego. Jeżeli natomiast data likwidacji ma pomóc w określeniu daty zamknięcia ksiąg rachunkowych, wówczas uwzględnić trzeba datę zakończenia likwidacji (por. art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości - Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Likwidatorzy wskazują ją we wniosku o wykreślenie spółki z rejestru (KRS-X2, zob. część C.1, pole nr 34).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60