Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na wdrożenie innowacji

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacje na wdrożenie innowacji

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017
Jolanta Białkowska

Przedsiębiorcom zainteresowanym wdrożeniem innowacji produktowych będących wynikiem prac rozwojowych ułatwiono dostęp do wsparcia z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dla mikro- i małych o połowę zmniejszono wartość kosztów kwalifikowalnych dla ubiegania się o dofinansowanie. Do 600 tys. zł obniżono wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży.

Niższe koszty wejścia

Przedsięwzięcia dotyczące wdrożenia innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych samodzielnie (lub zleconych) prac badawczo-rozwojowych mogą być dofinansowane w zakresie poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do tej pory dostęp do tego programu obwarowany był dużymi kosztami wejścia. Teraz to się zmieniło. Obniżono minimalną wartość kosztów kwalifikowalnych dla aplikowania o wsparcie do poziomu 5 mln zł. Z tym że dotyczy to tylko mikro- i małych przedsiębiorców. Dla średnich firm nadal minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla ubiegania się o wsparcie wynosi 10 mln zł. W większości muszą one dotyczyć wydatków inwestycyjnych projektu, co jest uwarunkowane maksymalną kwotą kosztów kwalifikowalnych na eksperymentalne prace rozwojowe - 1 mln zł oraz na doradztwo 1 mln zł. Z tym że istnieje możliwość obniżenia tych kwot, co jednak musi wynikać z regulaminu konkursu.

Kolejna zmiana dla mikro- i małych przedsiębiorców, która powinna ułatwić aplikowanie o środki w zakresie poddziałania 3.2.1 PO IR, dotyczy obniżenia kwoty przychodów ze sprzedaży. Obecnie kryterium formalne - specyficzne stanowi, że wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym okresie obrachunkowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł. Dla średnich firm kwota ta nadal wynosi 1 mln zł.

Kryteria formalne i merytoryczne

Nowością w poddziałaniu 3.2.1 PO IR jest możliwość organizacji konkursów dedykowanych z przeznaczeniem na projekty realizowane w lokalizacjach wymagającej dodatkowej interwencji. Konkretne lokalizacje podawane są w regulaminie konkursu dedykowanego. Taki stan rzeczy wymusił wprowadzenie nowego kryterium formalnego - specyficznego, które wskazuje, że wnioskodawca może złożyć w ramach konkursów równoległych tylko jeden wniosek. Za takie uznaje się konkursy w ramach poddziałania 3.2.1 PO IR ogłoszone tego samego dnia i z takim samym terminem naboru wniosków o dofinansowanie.

Wprowadzono też udogodnienia w kryteriach merytorycznych oceny projektów. Zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziaływujących na zrównoważony rozwój (pozytywny wpływ projektu na aspekty środowiskowe). Zmieniono punktację w kryterium merytorycznym dotyczącym przygotowania projektu do realizacji. Obecnie aż dwa dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrożenia już w momencie aplikowania, tzn. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Koszty kwalifikowalne projektu

W części badawczej projektu kwalifikowalne są koszty eksperymentalnych prac rozwojowych. Te obejmują m.in. koszty wynagrodzeń personelu B+R projektu, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy. W części projektu dotyczącej eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność wsparcia nie może przekroczyć 45% dla mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% dla średniego.

W ramach części doradczej projektu kwalifikowalne są koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców. Poziom dofinansowania do nich wynosi 50%.

Część inwestycyjna projektu dotyczy kosztów inwestycji początkowej, czyli w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu,
   
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

W projekcie dopuszczalna jest tylko jedna z wymienionych form początkowej inwestycji. Nie może ona dotyczyć rozbudowy przedsiębiorstwa, ani zasadniczej zmiany dotyczącej procesu produkcyjnego w firmie. Wydatki z nią związane będą objęte regionalną pomocą inwestycyjną, co oznacza, że intensywność wsparcia w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych nie może przekroczyć wielkości określonych w mapie pomocy regionalnej. Jest ona uzależniona od statusu przedsiębiorcy oraz od regionu, w jakim jest zlokalizowana inwestycja. Wynosi od 30% do 70%.

Wnioski od września

Przedsiębiorcy MŚP (mikro-, mali i średni) zainteresowani pozyskaniem dotacji na wdrożenie innowacji produktowych będących wynikiem przeprowadzonych prac B+R wnioski o dofinansowanie projektów będą mogli składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkursy podzielono na etapy, które w 2017 r. kończą się odpowiednio 30 września, 31 października i 31 grudnia br. Jeden z konkursów przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast, drugi do pozostałych przedsiębiorców.

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP (www.poir.parp.gov.pl). Na tej stronie udostępniona jest dokumentacja konkursowa, w tym m.in.: wzór wniosku o dofinansowanie projektu, instrukcja jego wypełniania, wykaz krajowych inteligentnych specjalizacji.

Badania na rynek (projekty w zakresie poddziałania 3.2.1 PO IR)
przedsiębiorstwo mikro- i małe średnie
minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 5 mln zł 10 mln zł
Wymagana kwota przychodów ze sprzedaży 600 tys. zł 1 mln zł
Maksymalna wartość dofinansowania na projekt 20 mln zł
Maksymalne dofinansowanie na prace rozwojowe 450 tys. zł
Maksymalne dofinansowanie na część doradczą projektu 500 tys. zł

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.