Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zamówienia publiczne w bibliotekach i działalności kulturalnej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zamówienia publiczne w bibliotekach i działalności kulturalnej

Gazeta Podatkowa nr 88 (1963) z dnia 3.11.2022
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Niektóre rodzaje zamówień w ściśle określonych przez Prawo zamówień publicznych sytuacjach nie podlegają reżimowi tej ustawy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zamówień dotyczących działalności kulturalnej i bibliotek. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie usługi czy dostawy realizowane przez takich zamawiających odbywają się w trybie pozaustawowym.

Stosowanie Pzp

Ustawa - Prawo zamówień publicznych określa, do jakiego rodzaju zamówień stosuje się jej przepisy, stanowi również, jakie zamówienia są spod jej regulacji wyłączone. I tak, Pzp ma zastosowanie do:

 • zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, przez zamawiających publicznych,
 • zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych,
 • zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych,
 • zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 Pzp.

Ustawa wyłącza spod swojego zakresu zamówienia dotyczące działalności kulturalnej. Art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Działalność kulturalna i bibliotek

Działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Warunkiem zastosowania zwolnienia ze stosowania przepisów Pzp jest zapewnienie, aby zamówienia, o których mowa we wspomnianym art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp, nie służyły wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności.

Przez pojęcie środków trwałych przeznaczonych do bieżącej obsługi działalności należy rozumieć środki niemające bezpośredniego związku z działalnością kulturalną podmiotu, tj. środki niesłużące jego administracyjnemu czy organizacyjnemu funkcjonowaniu. W przypadku konieczności wyposażenia zamawiającego w takie środki trwałe, które nie służą do organizacji przedsięwzięć kulturalnych wymienionych w przepisie, lecz do bieżącej (technicznej, administracyjnej) obsługi, przy spełnieniu pozostałych warunków, o których mowa w Prawie zamówień publicznych, jak np. wartość zamówienia, istnieje konieczność udzielenia zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi. Znaczenie ma tu bowiem cel, w jakim dane środki są nabywane. Zamawiający nie może przyjąć, że skoro prowadzi jedynie działalność kulturalną lub działalność archiwalną, to wszystkie zakupy jako funkcjonalnie powiązane z tą działalnością podlegają wyłączeniu.

Każdy zamawiający, który realizuje zadania z zakresu działalności kulturalnej, może udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy, o ile spełnione są pozostałe warunki jego udzielenia. Wyjątkiem jest zamówienie związane z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki, tylko one mogą gromadzić materiały biblioteczne bez reżimu Pzp.

Biblioteki szkolne

Odrębne wyłączenie z zakresu stosowania Pzp dotyczy bibliotek szkolnych. Wyłączone z zakresu stosowania ustawy są zamówienia na dostawy lub usługi, jeśli:

 • związane są z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
 • nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności,
 • ich wartość jest mniejsza niż progi unijne.

Wyłączenie dotyczy zamówień związanych z prowadzeniem bibliotek szkolnych, a konkretnie z gromadzeniem przez szkolne biblioteki podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Pojęcia te definiuje wspomniana już ustawa o systemie oświaty. Wyłączeniu podlegają zamówienia na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, podręczniki do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczniki przeznaczone do kształcenia specjalnego, dopuszczone do użytku szkolnego. Materiałem edukacyjnym jest materiał mający postać papierową lub elektroniczną: do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym lub do kształcenia zawodowego. Przez materiał ćwiczeniowy należy rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności. W przypadku gdy zamawiający dokonuje zamówienia w celu gromadzenia w bibliotece szkolnej wymienionych materiałów, może skorzystać z wyłączenia z konieczności stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Zasady udzielania zamówień poza Pzp

Zwolnienie z konieczności stosowania trybu zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień z zakresu działalności kulturalnej i bibliotecznej nie oznacza braku regulacji, którym zamawiający musi się podporządkować. Zgodnie z nimi podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 Pzp, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130.000 zł, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Takie zamówienie musi być ponadto udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. Podmiot prowadzący działalność kulturalną zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej BIP informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Rodzaje bibliotek:

- naukowe, np. b. szkół wyższych, b. instytutów naukowych,
- szkolne, np. b. szkół podstawowych, b. szkół ponadpodstawowych,
- pedagogiczne, np. wojewódzkie biblioteki pedagogiczne, filie terenowe,
- fachowe, np. b. zakładowe, branżowe,
- publiczne, np. miejskie biblioteki publiczne, gminne biblioteki publiczne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.