Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Dopłaty do ogrzewania dla szkół, przedszkoli, żłobków i innych podmiotów

Gazeta Podatkowa nr 85 (1960) z dnia 24.10.2022
Kinga Romas

Obecnie obserwowany jest duży wzrost cen energii oraz nośników energii na rynku krajowym i zagranicznym. Z dniem 20 września 2022 r. weszły w życie regulacje zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadza ona narzędzie wsparcia w postaci tzw. tarczy energetycznej, kierowanej nie tylko do gospodarstw domowych, ale też do szkół, żłobków, szpitali i innych podmiotów tzw. wrażliwych. Na jakie wsparcie mogą liczyć te podmioty? Jakie warunki muszą spełniać, aby je uzyskać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności,

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Definicja podmiotu wrażliwego

Jako podmiot wrażliwy ustawodawca traktuje m.in.:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • noclegownie oraz ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.),
 • podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennych opiekunów, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 ze zm.),
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67art. 69 ustawy o pomocy społecznej,
 • warsztaty terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) oraz zakłady aktywności zawodowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Jednorazowy dodatek

Na mocy przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw podmioty wrażliwe otrzymają jednorazowy dodatek na pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania za sezon za zakupiony: węgiel kamienny, brykiet, pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego, pelet drzewny, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy, wykorzystywany do ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej.

Wniosek o dodatek należy złożyć do 30 listopada 2022 r. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wysokości dodatku.

Gmina na rozpatrzenie dokumentów i wypłatę pomocy ma maksymalnie miesiąc.

Postulowane zmiany

Samorządy wnioskują o wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Postulowane jest m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów wrażliwych o pływalnie oraz placówki dziennego wsparcia i ośrodki, które przyjmują obywateli Ukrainy. Samorządowcy apelują również o wydłużenie terminu na składanie wniosków do 31 grudnia 2022 r. oraz o zmniejszenie ilości węgla, który trzeba wykazać na fakturze.

Wysokość jednorazowego dodatku z tytułu wzrostu kosztów ogrzewania wylicza się według wzoru:

D = (Zk - Skp) × 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D - wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,
Zk - zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Skp - średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.