Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Podatek od nieruchomości jednostek oświatowych
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości jednostek oświatowych

Gazeta Podatkowa nr 74 (1949) z dnia 15.09.2022
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Zasadniczo uczelnie, szkoły publiczne i niepubliczne, a także żłobki i przedszkola korzystają ze zwolnień w podatku od nieruchomości. Nie zawsze jednak cała powierzchnia nieruchomości jest wykorzystywana w działalności oświatowej. Często pomieszczenia są udostępniane na cele komercyjne podmiotom zewnętrznym. W takim przypadku może zachodzić konieczność regulowania podatku od nieruchomości.

Zwolnienia z podatku

Zwolnienia wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dzielą się na kilka grup. Pierwsze to zwolnienia określone wprost w ustawie, tj. w art. 7 ust. 1 i 2, oraz zwolnienia wprowadzone na mocy uchwały rady gminy, dla której to uchwały podstawa prawna jest zawarta w art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy. Każda rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić na swoim terenie własne dodatkowe zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości, obejmujące również jednostki oświatowe.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się:

a) uczelnie (zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą),

Jeśli chodzi o uczelnie, to Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wskazuje na uczelnie jako osoby prawne, dzieląc je w dalszej kolejności na uczelnie publiczne, jeżeli są utworzone przez organ państwa, lub niepubliczne, jeżeli są utworzone przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub państwowa albo samorządowa osoba prawna. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie znajduje zastosowania jedynie w tych przypadkach, w których uczelnia prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą (np. ośrodek wypoczynkowy).

b) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,

Zwolnienie to ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Korzystają z niego "publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy" (podmiot) "w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową" (przedmiot). Katalog podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia jest bardzo szeroki i znajduje się w art. 2 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Obejmuje on szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, placówki oświatowo-wychowawcze (w tym szkolne schroniska młodzieżowe), placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych.

Zwolnieniem nie są automatycznie objęte wszystkie nieruchomości jednostek, ale tylko te, które zostały zajęte na działalność oświatową. Takiej funkcji nie spełniają natomiast sklepiki, gabinety lekarskie, mieszkania, garaże oraz inne budynki (pomieszczenia) gospodarcze. Nie służą one działalności oświatowej, co powoduje konieczność opłacania od nich podatku według stawek właściwych dla tych rodzajów nieruchomości (przykłady). Ze zwolnienia nie mogą korzystać inne podmioty, które np. wynajmują nieruchomość na rzecz podmiotu, który prowadzi szkołę. Jeżeli jednostka oświatowa jest prowadzona w budynku wynajmowanym od innego podmiotu niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, to właściciel obiektu, niebędący jednostką oświatową, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a co za tym idzie - nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

c) żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,

Aby korzystać z omawianego zwolnienia, podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy powinien posiadać status podatnika podatku od nieruchomości. To zaś oznacza, że grunt lub budynek musi stanowić własność, użytkowanie wieczyste lub znajdować się w posiadaniu samoistnym podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy. Ponadto ze zwolnienia mogą również korzystać posiadacze zależni gruntów i budynków stanowiących własność: gmin, powiatów, województw oraz Skarbu Państwa.

d) grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,

Najważniejszym elementem tego zwolnienia jest wyłączne zajęcie nieruchomości na prowadzenie przywołanej działalności wśród dzieci i młodzieży. Nieruchomość jest zajęta na prowadzenie takiej działalności wówczas, gdy jest wykorzystywana tylko w tym celu. Jeżeli dana nieruchomość jest wykorzystywana jednocześnie do prowadzenia wspomnianej działalności wśród dzieci i młodzieży oraz działalności gospodarczej, wówczas nie można uznać jej za zwolnioną od podatku.

Zwolnione są również od omawianego podatku grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży. Ustawodawca przy tym zwolnieniu nie wprowadził żadnych ograniczeń. Warunek trwałego wykorzystywania oznacza też, że grunty te nie mogą być wykorzystywane na inne cele. Niespełnienie warunku "trwałego" zajęcia skutkuje koniecznością opodatkowania tego gruntu przez cały rok.

Składanie deklaracji

Należy zaznaczyć, że ewentualne zwolnienie jednostki oświatowej od podatku od nieruchomości pozostaje bez wpływu na obowiązek złożenia deklaracji. Zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przykłady opodatkowania nieruchomości

Sklepik lub bar na terenie szkoły - dochodzi do zajęcia części nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek od tego lokalu powinien być naliczony według stawek właściwych dla nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikiem zobowiązanym do zapłacenia tego podatku będzie w przypadku szkół państwowych i samorządowych najemca tego lokalu, a w przypadku szkół niepublicznych - prowadzący szkołę.

Gabinety lekarskie zlokalizowane w budynku szkoły - stawki dotyczące działalności gospodarczej nie będą miały do nich zastosowania. Właściwe będą stawki dla budynków (lokali) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Podatek zapłaci najemca gabinetu lekarskiego (jeżeli gabinet będzie się znajdował w budynku szkoły publicznej) lub prowadzący szkołę (gdy gabinet znajduje się w budynku szkoły niepublicznej).

Lokale mieszkalne w budynkach szkolnych niestanowiące odrębnych nieruchomości - należy je opodatkować według stawek przewidzianych dla tego rodzaju budynków (lokali). Podatnikiem w tym przypadku będzie zawsze szkoła, a nie osoby fizyczne będące najemcami tych mieszkań.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.