Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Przeważające PKD a zwolnienie z zakazu handlu w niedzielę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przeważające PKD a zwolnienie z zakazu handlu w niedzielę

Gazeta Podatkowa nr 60 (1831) z dnia 29.07.2021
Kinga Romas

Od przeszło 3 lat obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawodawca dopuścił możliwość prowadzenia działalności w trakcie zakazów jedynie przez ograniczoną grupę przedsiębiorców, m.in. tych, którzy prowadzą przeważającą działalność określoną odpowiednim kodem PKD. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt I KZP 15/20, dokonał wykładni pojęcia "przeważająca działalność" i uznał, że w tej kwestii decydujące znaczenie ma wpis widniejący w rejestrze, a nie indywidualne ustalenia przedsiębiorcy.

Zakaz handlu

Na mocy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni znacznemu ograniczeniu uległa liczba niedziel, kiedy handel i wykonywanie pracy w handlu jest dozwolone. Obecnie zakaz nie obowiązuje jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Ustawodawca przewidział przypadki, kiedy handel i wykonywanie pracy w handlu będzie dozwolone w każdą niedzielę. Wykaz tych punktów sprzedaży zawiera art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Celem określenia uprawnionych podmiotów ustawodawca posłużył się kryterium podmiotowym oraz przedmiotowym. W kilku przypadkach celem dookreślenia sytuacji, w których prowadzenie handlu (tj. sprzedaż towaru lub świadczenie usług) jest dopuszczalne, ustawodawca wprowadził kryterium w postaci przeważającej działalności gospodarczej.

Przeważające PKD to...

Przeważający rodzaj działalności samodzielnie określa przedsiębiorca m.in. we wniosku o wpis do CEIDG na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów. W sytuacji gdy nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, przeważający rodzaj działalności gospodarczej należy określić na podstawie udziału osób pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności, w ogólnej liczbie pracujących. Aby działalność została uznana za przeważającą, wskaźniki te muszą być wyższe niż analogiczne wskaźniki dla innych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. Działalność drugorzędna jest każdym innym rodzajem działalności jednostki, której efektem końcowym są wyroby lub usługi wykonywane dla strony trzeciej.

Ustalenie przeważającego PKD

Sąd Najwyższy uznał, że przeważająca działalność gospodarcza powinna być rozumiana ściśle, tzn. zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 6 ust. 2 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zatem znaczenie ma tutaj kod wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. W opinii Sądu wpis widniejący w odpowiednim rejestrze ma bowiem zamierzony przez ustawodawcę kluczowy charakter dla ustalenia przeważającej działalności i faktu, czy dana działalność podlega zakazowi handlu we wskazane dni, czy też jest wyłączona spod tego zakazu. Zdaniem Sądu: "(...) Przyjęty sposób określenia «działalności przeważającej» ma też wymiar gwarancyjny dla pracowników - poprzez zwiększenie przejrzystości funkcjonowania pracodawcy. Zweryfikowanie rodzaju prowadzonej przez pracodawcę działalności przeważającej przy pomocy jasnego i ogólnie dostępnego kryterium pozwala bowiem pracownikowi od razu uzyskać wiedzę, czy przedsiębiorca może wymagać od niego pracy w niedziele, święta czy w inne dni".

Zatem o możliwości skorzystania ze zwolnienia decyduje to, co zgłoszone zostało do rejestru, a nie to, co w danym momencie przedsiębiorca uzna za przeważające w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Sankcje za złamanie zakazu

Pracodawca, który wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta powierzy wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, naraża się na sankcje. Nałożona na niego może zostać kara grzywny w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł.


PKD dostępna jest w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl.

 

Placówki nieobjęte zakazem handlu w niedziele i święta

Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje m.in.:

- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami oraz na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
- w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi, w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,
- na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
- na stacjach paliw płynnych, w aptekach i punktach aptecznych,
- w zakładach leczniczych dla zwierząt,
- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.