Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Skorzystanie z dotacji a możliwość zawieszenia działalności
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skorzystanie z dotacji a możliwość zawieszenia działalności

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018
Kinga Romas

Niespełna dwa lata temu skorzystałem z dotacji udzielanej przez ZUS na zakup środków ochrony indywidualnej. Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG. Obecnie w związku z małą ilością zleceń chciałbym dokonać zawieszenia jej działania. Czy jest to dopuszczalne? Czy będę musiał zwrócić przyznane wsparcie?

Czytelnik decydując się na skorzystanie z dotacji udzielanej ze środków ZUS na poprawę warunków w zakresie bhp, podpisując umowę o ich przyznaniu, zobowiązał się do utrzymania 3-letniego okresu trwałości projektu. W tym czasie przedsiębiorca nie może zawiesić ani zlikwidować firmy. Jeśli bowiem w trakcie okresu trwałości projektu Czytelnik dokona zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, to zobowiązany będzie do dokonania zwrotu całej uzyskanej kwoty dofinansowania, którą uzyskał. Trzeba będzie tego dokonać w terminie 30 dni, licząc od momentu otrzymania wezwania z ZUS.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do sytuacji, gdy:

  • w stosunku do przedsiębiorcy zostanie ogłoszona upadłość,
     
  • zostanie on postawiony w stan likwidacji,
     
  • będzie podlegał zarządowi komisarycznemu.

Ponadto Czytelnik podpisując umowę o dofinansowanie z ZUS zobowiązał się do pisemnego poinformowania tego organu o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji albo podleganiu zarządowi komisarycznemu, bądź też dokonaniu zawieszenia swej działalności lub gdyby stał się przedmiotem postępowań prawnych o podobnym charakterze.

Zatem jeżeli Czytelnik zdecyduje się na zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej, to zobowiązany będzie do poinformowania o tym fakcie ZUS i do zwrotu otrzymanego wsparcia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60