Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Inne zagadnienia  »   Bezpieczny podpis elektroniczny czy profil zaufany - co ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Bezpieczny podpis elektroniczny czy profil zaufany - co bardziej przydatne dla przedsiębiorcy?

Gazeta Podatkowa nr 61 (1102) z dnia 31.07.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Internet to praktyczne narzędzie służące prowadzeniu własnej firmy. E-administracja rozwija się w dobrym kierunku, ale na tym polu jest wciąż wiele do zrobienia. Profil zaufany mający znacząco ułatwić załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, nadal nie jest zbyt popularny wśród obywateli i przedsiębiorców. Czym różni się on od bezpiecznego podpisu elektronicznego?


Profil zaufany i ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny umożliwiający obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Z kolei podmioty publiczne (urzędy administracji publicznej) dzięki ePUAP mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, bez konieczności budowania własnego systemu informatycznego. Dzięki portalowi możliwa jest komunikacja pomiędzy obywatelami a administracją, przedsiębiorcami a administracją, a także pomiędzy instytucjami administracji publicznej.

Aby móc załatwiać "sprawy urzędowe" bez wychodzenia z domu, obywatelowi lub przedsiębiorcy potrzebne jest narzędzie służące do podpisywania dokumentów. Do wyboru jest profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Narzędzia te różnią się od siebie, a podstawowa różnica sprowadza się do kwestii odpłatności.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Właściwie można uznać, iż jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Obecnie istnieją dwa sposoby uzyskiwania profilu zaufanego:


» dostępny dla wszystkich obywateli

Należy zalogować się na platformie ePUAP. W tym celu najpierw trzeba założyć konto na tym portalu. Zakładając konto podaje się podstawowe dane identyfikacyjne, jak imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania czy adres e-mail. Nadaje się również własny login, który będzie służył do logowania się i indywidualne hasło składające się z co najmniej 8 znaków, cyfry i znaku specjalnego. Wypełnienie wniosku zajmuje naprawdę niewiele czasu, a system podpowiada w zakresie danych teleadresowych, np. wpisując miejscowość czy podpowiadając nazwy ulic. Następnie wypełnia się wniosek o założenie profilu. System przenosi dane z wniosku o założenie konta do wniosku o uzyskanie profilu zaufanego. Wypełniając wniosek wybiera się sposób przekazywania danych służących do autoryzacji. Można wybrać e-mail lub kody SMS. Ta część nie zabiera zbyt wiele czasu ani nie jest w inny sposób kłopotliwa. Jedynym problemem jest kwestia potwierdzenia tożsamości składającego taki wniosek. Otóż w tym celu trzeba się udać osobiście do jednego z Punktów Potwierdzeń celem potwierdzenia tożsamości (okazania dokumentu tożsamości i podpisania wniosku). Na stronach portalu znajduje się lista Punktów Potwierdzających. Są to najczęściej oddziały ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie.

Wymogu dokonywania potwierdzenia nie muszą spełniać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny, które mogą złożyć wniosek o wydanie profilu zaufanego korzystając z drugiego sposobu.


» dla osób posiadających podpis elektroniczny

Należy zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP), wypełnić wniosek o założenie profilu i potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.


Czym jest profil zaufany?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Obywatel lub przedsiębiorca loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować i wypełnia wniosek. Przed wysłaniem dokumentu system ePUAP wysyła na adres e-mail bądź podany numer telefonu informację z kodem autoryzującym, który należy skopiować i wkleić do pola formularza na stronie ePUAP, podpisując go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysłać do urzędu.

Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Przy czym mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo z różnych względów, np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczególny wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Wydanie oraz korzystanie z profilu zaufanego w odróżnieniu od bezpiecznego podpisu jest bezpłatne. Ponadto składając podpis weryfikowany profilem zaufanym nie jest wymagane posiadanie żadnego urządzenia do składania tego podpisu (jak w przypadku bezpiecznego podpisu z certyfikatem). Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wszystkie dane systemu są chronione przez zaawansowane zabezpieczenie programowe i sprzętowe, a podczas przesyłania pomiędzy użytkownikiem i ePUAP są szyfrowane. Podpis złożony za pomocą profilu zaufanego można zweryfikować na stronie ePUAP. W czasie przeglądania dokumentu podpisanego takim podpisem system wyświetla informacje o podpisie i jego ważności.


Podpis z certyfikatem

Podpisem elektronicznym są dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym bezpieczny podpis elektroniczny jest:

 • przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
   
 • sporządzony za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń do składania tego podpisu i danych służących do jego składania,
   
 • powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), które wpisane są do rejestru Ministra Gospodarki. W rejestrze podmiotów kwalifikowanych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski (na zlecenie Ministra Gospodarki) widnieje obecnie pięć takich podmiotów. Ich lista dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

Obecnie firmy dopasowują swoją ofertę do potrzeb klienta, dlatego też zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można zakupić w sklepie internetowym z dostawą do domu lub firmy. Przy czym w takim przypadku niezbędne jest potwierdzenie tożsamości w jednym z Punktów Rejestracji. Bezpieczny podpis elektroniczny jest narzędziem płatnym. Trzeba zaznaczyć, iż ceny podpisów na przestrzeni lat uległy znaczącemu obniżeniu. Przykładowo w jednej z firm za zestaw do podpisu elektronicznego z kwalifikowanym znacznikiem czasu trzeba zapłacić ok. 145 zł.


293.599 - liczba aktywnych certyfikatów kwalifikowanych;

269.662 - ilość profili zaufanych


Co wybrać?

Przystępując do porównania obu narzędzi, tj. profilu zaufanego i bezpiecznego podpisu elektronicznego, trzeba stwierdzić, że nadal część spraw można załatwić drogą elektroniczną tylko posiadając podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Taki podpis niezbędny jest np. przy składaniu wniosków do KRS, odwołań w zamówieniach publicznych, niektórych wniosków w ZUS. Jednak coraz więcej czynności może być dokonywanych drogą elektroniczną bez użycia bezpiecznego podpisu z kwalifikowanym certyfikatem, np. poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl, czy też przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większym problemem dla chcących wykorzystywać profil zaufany i platformę ePUAP jest wciąż niewystarczająca ilość spraw bądź urzędów, w których można daną sprawę przeprowadzić elektronicznie. Bardzo często zdarza się, że wybierając rodzaj sprawy i urząd właściwy dla obywatela bądź przedsiębiorcy okazuje się, że akurat ta instytucja nie umożliwia załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną. To zaś skutecznie może zniechęcić do korzystania w przyszłości z usług e-administracji.

W związku z tym, że obecnie koszty uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego nie są już takie duże jak kiedyś, warto taki podpis mieć. Zachęcamy jednak również do założenia profilu zaufanego na portalu ePUAP, gdyż wraz z rozwojem e-administracji zakres jego zastosowania będzie coraz szerszy.


Profil zaufany na poczcie lub w banku

W lutym br. weszła w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji, która ma w efekcie przynieść znaczące zmiany w zakresie rozwoju e-administracji. Przede wszystkim ma zostać poszerzona liczba miejsc, w których będzie można potwierdzić profil zaufany m.in. o placówki Poczty Polskiej i banki. Ma również powiększyć się zakres instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP. Ustawa nakłada na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Urzędy mają zgłaszać właściwemu ministrowi do spraw informatyzacji wzory dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium wraz z opisami usług możliwych do zrealizowania przy wykorzystaniu tych wzorów oraz udostępniać formularze elektroniczne. W korespondencji z urzędem zrównano drogę elektroniczną z papierową. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd ma obowiązek odpowiedzieć również w tej formie. Przy czym chodzi tu o korespondencję podpisaną profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie o zwykłą korespondencję mailową. Wprowadzono również regulacje odnoszące się do tzw. skutecznego doręczania pism. W przypadku korespondencji papierowej pismo uznaje się za doręczone po dwóch dostarczonych awizach i po upływie 14 dni (tzw. "fikcja doręczeń"). Ustawa wprowadza identyczne uregulowanie w sprawie korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa przewiduje uruchomienie portalu podatkowego służącego do:

 • upowszechniania informacji podatkowych (np. zmian w przepisach, obowiązujących wykładni i innych ogólnych informacji oraz informacji przygotowanych dla konkretnego podatnika),
   
 • kontaktowania się organów podatkowych m.in. z podatnikami, płatnikami. Ma to ułatwić wnoszenie podań, składanie deklaracji, doręczanie pism organów podatkowych drogą elektroniczną, wydawanie zaświadczeń.

Kiedy wykorzystuje się bezpieczny podpis z certyfikatem?

» do elektronicznego podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilnoprawnym,
» w korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
» do podpisywania faktur elektronicznych,
» do składania deklaracji celnych i podatkowych,
» do zgłoszeń ubezpieczenia społecznego (również system PUE ZUS),
» do podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
» do podpisywania raportów dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
» do korespondencji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
» do podpisywania dokumentacji medycznej,
» do zarejestrowania działalności gospodarczej (CEIDG),
» do udziału w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem odpowiednich platform internetowych,
» E-faktury - przesyłanie faktur elektronicznych drogą online,
» do korespondencji elektronicznej z klientami dzięki podpisywaniu dokumentów i korespondencji elektronicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.