Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Co dalej po odstąpieniu od umowy?
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Co dalej po odstąpieniu od umowy?

Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Paweł Cierkoński

Odstąpienie od umowy to jej jednostronne anulowanie. Odstąpić można przede wszystkim od umowy wzajemnej, w szczególności od umowy sprzedaży, umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane. Odstąpienie z reguły następuje w razie kwalifikowanego, nienależytego wykonywania umowy przez drugą stronę w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego albo postanowienia umowne.

Zerwanie umowy

Odstąpienie do umowy to w uproszczeniu jej zerwanie z takim skutkiem, jakby umowa nigdy nie była zawarta. Mnogie przypadki odstąpienia od różnego rodzaju umów uregulowane w Kodeksie cywilnym pokazują, że z możliwości odstąpienia od umowy można skorzystać, gdy druga strona w sposób kwalifikowany nienależycie ją wykonuje. W szczególności może tu chodzić o rażącą zwłokę.

Odstąpienie ma charakter jednostronny i, co do zasady, powinno być dokonane w formie pisemnej (patrz ramka). Z racji tego, że okoliczności mające uzasadniać odstąpienie od umowy z reguły są sporne pomiędzy stronami, sporem objęte jest również i to, czy odstąpienie było skuteczne, a w konsekwencji czy umowa nadal istnieje. Z reguły strona, wobec której złożono oświadczenie, twierdzi, że nie doszło do naruszeń umowy, a odstąpienie nie było skuteczne. Może to skutkować złożonym sporem sądowym, którego przedmiotem będą nie tylko ewentualnie zastrzeżone w umowie kary umowne "za odstąpienie od umowy", ale również kwestie związane z rozliczeniem stron.

Forma dla oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, odstąpienie od niej wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę. Jeśli umowa została zawarta w innej formie szczególnej (np. w formie aktu notarialnego), odstąpienie od niej powinno być stwierdzone pismem (art. 77 § 2 i § 3 K.c.).

W jakich sytuacjach możliwe odstąpienie?

Prawo do odstąpienia od umowy jest zastrzeżone w Kodeksie cywilnym w licznych przypadkach w odniesieniu do różnego rodzaju umów. Wystarczy tu wymienić zwłokę w zapłacie ceny przy umowie sprzedaży (art. 552 K.c.), jedno z możliwych uprawnień w ramach rękojmi przy umowie sprzedaży, o dzieło i o roboty budowlane (art. 560, art. 638art. 656 K.c.) czy odstąpienie w razie opóźnienia w wykonaniu dzieła (art. 635 K.c.). Odstąpienie od umowy jest też możliwe w razie zastrzeżenia zadatku (art. 394 K.c.), ale też i w każdym przypadku zawarcia umowy wzajemnej. Od takiej umowy można odstąpić m.in. w razie zwłoki drugiej strony w jej wykonaniu na warunkach uregulowanych w art. 491 i kolejnych K.c.

Prawo odstąpienia może być również uregulowane w umowie ze wskazaniem szczegółowych warunków jego wykonania. Taką możliwość przewiduje w odniesieniu do każdej umowy art. 395 § 1 K.c. W umowie można przewidzieć, że złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy może być warunkowane zapłatą określonej kwoty, tzw. odstępnego zgodnie z art. 396 K.c. Kształt umownego prawa do odstąpienia od umowy może być ukształtowany w granicach tzw. swobody umów (art. 3531 K.c.).

Skutki odstąpienia od umowy - oprócz wprost przewidzianych w umowie - mogą być różne. Podstawą jest jednak obowiązek zwrotu przez każdą ze stron otrzymanych świadczeń według zasady, że każdy oddaje to, co wziął (art. 494 i art. 395 § 2 K.c.). Zwrot świadczeń nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych albo zastrzeżonych kar umownych.

Usługi, roboty budowlane

Realizacja zasady zwrotu świadczeń nie jest możliwa w pełni w przypadku umów, w których świadczenie nie może być zwrócone w naturze (np. wykonany w połowie remont biura).

W tym przypadku strona, która spełniła świadczenie, może domagać się równowartości świadczenia w pieniądzu. Przykładowo, jeśli od umowy odstąpił inwestor, to może być zobowiązany do zapłaty wykonawcy równowartości jego świadczenia obliczonego po cenach rynkowych. Sprawę może komplikować tylko częściowe spełnienie świadczenia i ocena jego przydatności i wartości rynkowej, np. częściowe, ale wadliwe wykonanie prac, które mogą nadawać się do rozbiórki.

Sprzedaż ruchomości i podobne

Rozliczenie stron przedstawia się w miarę prosto w przypadku umów, których przedmiotem była ruchomość oznaczona co do tożsamości (np. samochód), czy dzieło, które można fizycznie wyodrębnić (np. meble wykonane na zamówienie). W takim przypadku przedmiot umowy i cena powinny zostać wzajemnie zwrócone.

W ramach wykonania takiego obowiązku każda ze stron może się powołać na tzw. prawo zatrzymania przysługujące z mocy art. 496 K.c. Otrzymane świadczenie strona może zatrzymać do czasu zaoferowania przez drugą stronę zwrotu spełnionego świadczenia albo zabezpieczenia roszczenia o jego zwrot. Prawo zatrzymania może być zastrzeżone w wyroku, np. w razie odstąpienia od umowy sprzedaży samochodu sąd może zasądzić zwrot uiszczonej ceny, zastrzegając pozwanemu prawo do wstrzymania się z zapłatą orzeczonej kwoty do czasu zaoferowania przez powoda zwrotu samochodu.

Bez korzystania

Wykonywanie prawa zatrzymania nie daje uprawnienia do korzystania z zatrzymanej rzeczy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 grudnia 2009 r., sygn. akt I CSK 184/09, stwierdził, iż: "(...) istota prawa zatrzymania, którego funkcją jest jedynie wywarcie presji na drugą stronę, aby wykonała swoje świadczenie, nie uzasadnia powstania dodatkowych korzyści w postaci czerpania pożytków z rzeczy. (...) osoba wykonująca prawo zatrzymania nie jest uprawniona do używania zatrzymanej rzeczy i czerpania pożytków, tym samym posiadacz korzystający z cudzej rzeczy tylko na podstawie prawa zatrzymania jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z niej".

Jeśli powołujący się na prawo zatrzymania korzysta z rzeczy już po odstąpieniu od umowy, nie jest wykluczone dochodzenie przez drugą stronę na podstawie art. 225 K.c. w zw. z art. 224 § 2 K.c., tzw. odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.