Facebook
Bilans 2021

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

W 2019 r. dokonaliśmy odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, które najprawdopodobniej nie zostaną zapłacone. W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać takie odpisy?

W myśl § 10 rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przy czym odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych. Natomiast odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.

Jak zaś wynika z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. W odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, odpis aktualizujący tworzy się do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności. W przypadku należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, odpis aktualizujący tworzy się w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Zgodnie z art. 35b ust. 2 ww. ustawy, odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Oznacza to, że odpisy aktualizujące należności budżetowe należy ewidencjonować na koncie 761 "Pozostałe koszty operacyjne", a odpisy aktualizujące dotyczące przypisanych odsetek od należności budżetowych - na koncie 751 "Koszty finansowe". Jest to zgodne z opisem kont 761 i 751, zamieszczonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, w myśl którego na stronie Wn konta 761 ujmuje się m.in. odpisy aktualizujące należności, a na stronie Wn konta 751 - odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych. Drugostronnie ewidencja powyższych odpisów prowadzona jest na koncie 290 "Odpisy aktualizujące należności". Ich utworzenie (zwiększenie wartości) ujmuje się na stronie Ma konta 290, a zmniejszenie - na stronie Wn tego konta.

Więcej przeczytasz w Na temat rachunkowości jednostek
budżetowych można przeczytać
w Serwisie Budżetowym na
www.serwisbudzetowy.gofin.pl

Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących wartość należności
z tytułu dochodów budżetowych

1. Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu dochodów budżetowych (dotyczącego należności głównej):
      - Wn konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 290 "Odpisy aktualizujące należności".
2. Utworzenie odpisu aktualizującego dotyczącego przypisanych odsetek
od należności budżetowych:
      - Wn konto 751 "Koszty finansowe",
      - Ma konto 290 "Odpisy aktualizujące należności".

Kwotę odpisu aktualizującego przypadającą na należność główną, ujętą w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na koncie pozostałych kosztów operacyjnych, prezentuje się w rachunku zysków i strat, sporządzanym według załącznika nr 10 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, w pozycji E.II - jako pozostałe koszty operacyjne. Z kolei ewentualny odpis aktualizujący dotyczący przypisanych odsetek od należności budżetowych, ujęty w księgach na koncie kosztów finansowych, wykazuje się w tym sprawozdaniu w pozycji H.II - jako inne koszty finansowe.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.