Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Postanowienie lub uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2023 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Postanowienie lub uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2023 r.

Gazeta Podatkowa nr 47 (2130) z dnia 10.06.2024
Dorota Przybyszewska

Do końca czerwca 2024 r. trzeba zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2023 r. Jest to odrębny obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości.

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wyjątki od obowiązku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dotyczą jednostek, w stosunku do których została ogłoszona upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę, a dłużnikowi nie udzielono zezwolenia na wykonywanie zarządu, jednostek kontynuujących działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo w spadku oraz oddziału przedsiębiorcy zagranicznego (por. art. 53 ust. 1-2b ustawy o rachunkowości).

Z ustawy o rachunkowości wynika więc, że zasadniczo każde roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone, niezależnie od formy prawnej tej jednostki. Przykładowo w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzonym na własny rachunek czy w jednoosobowej spółce z o.o., w której właściciel jest jednocześnie organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, trzeba zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe, mimo że zatwierdzenia dokonywać będzie ta sama osoba, która miała obowiązek podpisać sprawozdanie. Analogicznie rzecz wygląda np. w spółce cywilnej czy jawnej osób fizycznych, w których funkcję kierownika jednostki i organu zatwierdzającego pełnią wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub w spółce z o.o., w której w skład zarządu wchodzą wszyscy wspólnicy. Nawet jeśli skład organu zatwierdzającego pokrywa się ze składem kierownictwa jednostki, z ustawy o rachunkowości wynika, że obowiązek zatwierdzenia sprawozdania jest czynnością odrębną od jego podpisania i wymaga oddzielnego wykonania i udokumentowania.

Dokumentem sporządzanym na okoliczność zatwierdzenia sprawozdania jest postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania (np. w przedsiębiorstwie osoby fizycznej) bądź uchwała w tej sprawie (np. w spółkach).

Udokumentowanie zatwierdzenia sprawozdania

Dokument dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego co do zasady ma formę elektroniczną lub papierową. Warto przypomnieć, że odpis postanowienia lub uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego (np. w formie skanu) jednostki objęte KRS składają w tym rejestrze wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym (por. art. 69 ustawy o rachunkowości). Jednostki nieobjęte KRS, gdy mają obowiązek zbadania rocznego sprawozdania finansowego, składają go wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym do ogłoszenia w MSiG (por. art. 70 ustawy o rachunkowości), a gdy są podatnikami pdop niezwolnionymi podmiotowo z tego podatku - składają go wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym do KAS (por. art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.).

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, jakie dane ma zawierać postanowienie bądź uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Powinny one jednak zawierać co najmniej:

 • określenie o zatwierdzeniu, a w spółkach handlowych także o rozpatrzeniu sprawozdania,
 • wskazanie organu podejmującego postanowienie/uchwałę,
 • identyfikację rocznego sprawozdania finansowego, którego dotyczy postanowienie/uchwała, poprzez wskazanie elementów tego sprawozdania i odpowiednich podsumowujących danych liczbowych z nich wynikających,
 • wskazanie daty podjęcia postanowienia/uchwały - data ta warunkuje możliwość dokonania przeksięgowania wyniku finansowego za rok, którego dotyczy, na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" oraz dokonania podziału zysku lub pokrycia straty (por. art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rachunkowości), jak też wyznacza termin na przekazanie sprawozdania różnym instytucjom (por. art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości oraz art. 27 ust. 2 ustawy o pdop) i na ostateczne zamknięcie ksiąg (por. art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 • odpowiednie podpisy.
Przykładowa uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółce z o.o.

Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników X Spółki z o.o. z siedzibą w Ełku
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. i zapoznaniu się ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki za ten rok, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe spółki za 2023 r., które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.345.678 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., który zamknął się zyskiem netto w kwocie 250.624 zł,
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

  . . . . . . Leszek Nowak, Barbara Kowalska . . . . . .
(wspólnicy)
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.