Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Uproszczenia w prawie podatkowym

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uproszczenia w prawie podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 92 (1654) z dnia 18.11.2019
Ewelina Piotrowska

Dążąc do stworzenia lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, z początkiem 2019 r. ustawodawca wprowadził w życie wiele nowych rozwiązań redukujących obciążenia administracyjne. W zakresie prawa podatkowego obowiązują zmiany dotyczące wyboru formy opodatkowania oraz inne uproszczenia dla podatników PIT i podatników CIT.

Wybór formy opodatkowania

Od 1 stycznia 2019 r. osobom fizycznym wydłużono terminy na dokonanie wyboru formy opodatkowania PIT przychodów/dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Wyboru sposobu opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dokonuje się bowiem poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Wprowadzono także rozwiązanie umożliwiające podatnikowi zmianę decyzji o wyborze, przed upływem ustawowego terminu. W objaśnieniach podatkowych z dnia 27 września 2019 r. dotyczących zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników PIT oraz podatników CIT Ministerstwo Finansów podkreśliło, że od 1 stycznia 2019 r. nie zmieniły się reguły składania wniosku o zastosowanie karty podatkowej. Podatnik powinien go złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku - przed jej rozpoczęciem.

Uproszczenia w zakresie tzw. prywatnego najmu

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w wyniku zmian przepisów ustawy o pdof i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) umożliwiono podatnikom, aby oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) osiągniętego z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, było podpisane przez jednego z nich. Z początkiem 2019 r. wprowadzono także nowy termin, w którym podatnicy powinni złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń. Oświadczenie to należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Jeśli natomiast podatnicy w danym roku podatkowym zamierzają opodatkowywać przychody z prywatnego najmu ryczałtem, nie muszą składać pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Wówczas za równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania na dany rok podatkowy uznaje się pierwszą wpłatę ryczałtu z tego tytułu dokonaną w roku podatkowym. Zasada ta nie obowiązuje podatnika, który pierwszy przychód z prywatnego najmu osiągnie w grudniu roku podatkowego. W takim przypadku złożenie zeznania (PIT-28) za dany rok podatkowy uważa się za równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania (przykład). Od 2019 r. w prywatnym najmie opodatkowanym ryczałtem podatnicy ustalają wysokość przychodów na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie. Takim dowodem może być np. przelew na rachunek wynajmującego. Nie ma już obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów.

Przychód z zaliczek rejestrowanych w kasie fiskalnej

Zarówno podatnicy PIT, jak i podatnicy CIT, którzy rejestrują w kasie fiskalnej pobrane zaliczki, mają prawo przyjmować jako datę powstania przychodu dzień pobrania tej wpłaty. W ramach obowiązujących od 2019 r. uproszczeń dla przedsiębiorców został zlikwidowany obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze takiego sposobu rozliczania pobranych zaliczek. O tym fakcie podatnik informuje w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował tę metodę ustalania przychodu. W przywołanych objaśnieniach MF wskazało, że jeśli podatnik dokonał wyboru takiego sposobu rozliczania zaliczek i stosował go przez cały rok podatkowy, nie traci prawa do jego stosowania, jeżeli nie poinformował o tym w zeznaniu rocznym.

Różnice kursowe - metoda rachunkowa

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym pozwalają na dokonanie wyboru bilansowej metody rozliczania różnic kursowych lub rezygnacji z tego sposobu ich ustalania bez składania odrębnego zawiadomienia do urzędu skarbowego w tej sprawie. Obecnie podatnicy dokonując wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości powinni poinformować o tym wyborze w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym rozpoczęli stosowanie tej metody. Natomiast o rezygnacji z niej informują w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym ją stosowali.

Sposób wpłacania zaliczek na podatek oraz ryczałtu

Dzięki redukcji obowiązków informacyjnych od 1 stycznia 2019 r. podatnicy nie muszą już odrębnie zawiadamiać urzędu skarbowego o:

 • wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z tego sposobu,
   
 • wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z tego sposobu,
   
 • wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z tego sposobu.

Począwszy od 2019 r. o wyborze zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej, opłacania kwartalnie ryczałtu podatnicy muszą informować w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowali ten sposób wpłacania zaliczek na podatek lub ryczałtu. Natomiast na podatnikach nie ciąży już obowiązek zawiadamiania o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Od początku 2019 r. podatnicy PIT nie mają już obowiązku składać odrębnych zawiadomień o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w następnym roku. W przypadku, gdy podatnik podejmie decyzję o prowadzeniu ksiąg rachunkowych, mimo że jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęły co najmniej kwoty 2.000.000 euro, informuje o tym dopiero w zeznaniu rocznym.

Rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy

U podatników CIT zlikwidowano również obowiązek odrębnego zawiadamiania o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. Informację w tym zakresie podatnicy muszą podać w zeznaniu składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.

Przykład

Od listopada 2019 r. podatnik wynajmuje w ramach prywatnego najmu lokal mieszkalny. Chce opodatkowywać przychody uzyskane z tego tytułu ryczałtem ewidencjonowanym.

Wariant I - pierwszy przychód z najmu mieszkania podatnik uzyska w listopadzie 2019 r. Jeśli wpłaci do 20 grudnia 2019 r. ryczałt ewidencjonowany, wybierze w ten sposób opodatkowanie dla przychodów z prywatnego najmu w formie ryczałtu.

Wariant II - pierwszy przychód z najmu mieszkania podatnik osiągnie w grudniu 2019 r. W takim przypadku wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania dla prywatnego najmu podatnik dokona składając zeznanie PIT-28 za 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2019 r. poz. 43)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.