Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Kiedy wycinka drzewa jest dopuszczalna?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy wycinka drzewa jest dopuszczalna?

Gazeta Podatkowa nr 31 (968) z dnia 18.04.2013
Dawid Szwarc

Zamierzam uporządkować swój ogród. Rośnie w nim kilka większych drzew, które chcę wyciąć. Spotkałam się z różnymi opiniami dotyczącymi wycinania drzew i krzewów. Jedni twierdzą, że nie można tego robić pod groźbą kary, inni, że jest to dopuszczalne. Czy zatem mogę je wyciąć? Czy ma znaczenie, że drzewa zostały zasadzone jeszcze przez moich rodziców (spadkodawców)?

Drzewa i krzewy podlegają ochronie. Dlatego formułuje się zasadę, w myśl której na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga się uzyskania zezwolenia. Wydaje je wójt (burmistrz, prezydent miasta) na wniosek zainteresowanego. Stanowi o tym art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.). Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Przepisów o konieczności uzyskania zezwolenia przed wycięciem nie stosuje się m.in. do drzew i krzewów owocowych oraz tych, których wiek nie przekracza 10 lat.

Przed wydaniem stosownej decyzji organ dokonuje oględzin miejsca w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien przede wszystkim zawierać imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości, określenie tytułu prawnego do nieruchomości, nazwę gatunku drzewa, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa.

Za wydanie zezwolenia na wycinki pobiera się zasadniczo opłatę. Nalicza ją i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew bądź krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu.

Trzeba jednak wskazać, że przepisy wprowadzają szereg zwolnień. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie czy też na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Opłaty za zezwolenie na wycinkę ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.


Trzeba pamiętać, że naruszenie przepisów wspomnianej ustawy i dokonanie wycinki drzew i krzewów bez zezwolenia grozi bardzo wysoką karą finansową. Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Stawki zależą od rodzajów i gatunków drzew. Im więc drzewo większe (obwód na wys. 130 cm) i bardziej cenny gatunek, tym opłata karna wyższa.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60