Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Spółki  »   Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Kiedy rok podatkowy spółki z o.o. nie liczy 12 miesięcy?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1110) z dnia 28.08.2014
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Zasadą wynikającą z przepisów jest, że rok podatkowy spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym albo innym okresem trwającym dwanaście kolejnych miesięcy. Wyjątki od tej reguły dotyczą pierwszego roku podatkowego, jego zmiany bądź ustawowego obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki.


Ogólne zasady

Regułą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że spółka, jako podatnik, postanowi inaczej w umowie spółki, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Wybór ten wymaga jednak zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (art. 8 ust. 1 ustawy o pdop). Wyjątki od zasady, że rok podatkowy liczy 12 miesięcy, określają przepisy art. 8 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 6 ustawy o pdop.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 1 pkt 9 zd. 1 ustawy o rachunkowości ilekroć w ustawie jest mowa o roku obrotowym rozumie się przez to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.


Pierwszy rok podatkowy krótszy albo dłuższy

W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy spółki trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych, chyba że spółka skorzysta z ewentualności wydłużenia pierwszego roku podatkowego/obrotowego (art. 8 ust. 2 i ust. 2a ustawy o pdop).


Krótszy także rok obrotowy

SN w uzasadnieniu do uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14, wskazał, że m.in. wykładnia systemowa art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o pdop oraz konieczność zachowania spójności między pojęciem roku obrotowego i roku podatkowego prowadzi do wniosku, że jeżeli w umowie spółki przyjęto jako rok obrotowy rok kalendarzowy, a spółka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego, to pierwszym rokiem obrotowym jest dla niej okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia roku, w którym działalność została rozpoczęta. SN wskazał tym samym, że pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru przedsiębiorców na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy o KRS (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności przez spółkę do końca roku kalendarzowego przyjętego przez nią jako rok obrachunkowy.

Powyższe wnioski płynące z uzasadnienia uchwały SN z dnia 24 kwietnia 2014 r. w pełni dotyczą także pierwszego roku podatkowego (obrotowego) spółek, które rok ten określiły jako rok kalendarzowy, a rozpoczęły działalność w jego drugiej połowie i nie skorzystały z możliwości wydłużenia pierwszego roku obrotowego.


Zmiany roku obrotowego

Spółka z o.o. ma także możliwość zmiany roku obrotowego (podatkowego). Art. 8 ust. 3 ustawy o pdop precyzuje, że za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.

Aby w spółce obowiązywał inny niż dotychczas rok obrotowy i podatkowy, należy wprowadzić zmiany do umowy spółki (uchwała wspólników musi być zaprotokołowana przez notariusza) i uzyskać wpis w KRS dotyczący takiej modyfikacji umowy spółki (koszty z tym związane wynoszą 350 zł). Konieczne jest także zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Zmiana umowy spółki z o.o. wymaga wpisu do KRS i wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili jego dokonania. Organy podatkowe dla skuteczności zmiany roku podatkowego żądają, aby wpis do KRS zmiany umowy spółki w tym zakresie nastąpił przed końcem danego roku podatkowego, tj. przed planowaną zmianą roku podatkowego.


Krótszy rok podatkowy

W myśl art. 8 ust. 6 ustawy o pdop, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez spółkę roku podatkowego, za rok ten uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Przesłanki wydłużenia pierwszego roku podatkowego (obrotowego) spółki z o.o.:

» rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego,

Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 czerwca 2013 r., nr IPPB5/423-300/13-2/MW uznał, że data zawarcia umowy spółki (podpisania aktu notarialnego) jest datą rozpoczęcia działalności.

W kontekście tego stanowiska wspólnicy planujący założyć spółkę z o.o. i chcący skorzystać z możliwości wydłużenia jej pierwszego roku podatkowego/obrotowego, powinni zawrzeć umowę z początkiem lipca bądź później.

» przyjęcie przez spółkę roku kalendarzowego jako roku podatkowego (obrotowego),
» zawarcie w umowie spółki postanowienia o wydłużeniu pierwszego roku podatkowego/obrotowego.

Warunki powyższe muszą być spełnione łącznie.

Z omawianej możliwości spółki z o.o. mogą skorzystać niezależnie od tego, czy zakładają spółkę w trybie tradycyjnym, czy w ramach procedury S24. Wzorzec umowy spółki z o.o. S24 także przewiduje możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego poprzez wpisanie daty końcowej pierwszego roku obrotowego jako 31 grudnia następnego roku kalendarzowego. W ramach S24 nie można natomiast wybrać innego niż kalendarzowy roku obrotowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Spółki - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.