Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

1) Czy możemy stosować względem instruktora nauki jazdy jedną lub dwie kilkugodzinne przerwy w pracy? Czy jest dopuszczalne stosowanie wobec niego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego?

Rozkład proponowany w pytaniu nie jest wykluczony, pod warunkiem stosowania tylko jednej przerwy dzielącej dniówkę roboczą na dwie części, chyba że równolegle pracodawca wprowadziłby przerwę lunchową.

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, wobec pracownika może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za okres jej trwania przysługuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przestojowego. Wynagrodzenie to nie przysługuje zatrudnionemu u osoby fizycznej, prowadzącej działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, chyba że strony inaczej postanowią w treści umowy o pracę (art. 139 § 1 i 4 K.p.).

Systemu przerywanego nie można łączyć z równoważnym, skróconego tygodnia pracy, weekendowym oraz z ruchem ciągłym. Niedopuszczalne jest także wprowadzenie więcej niż jednej przerwy w ramach tego systemu, chyba że byłaby to przerwa lunchowa. Zgodnie bowiem z art. 141 K.p., pracodawca może wprowadzić jedną, maksymalnie 60-minutową przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Brak innych warunków prowadzi do wniosku, iż można ją stosować w każdej organizacji pracy, z zastrzeżeniem odpoczynku dobowego, który powinien trwać nieprzerwanie minimum 11 godzin. Tym samym po zastosowaniu przerwy lunchowej, pomiędzy dwoma odcinkami pracy w systemie przerywanym mogłoby być co najwyżej 4-godziny czasu wolnego od pracy (8 godz. pracy + 4 godz. przerwy + 1 godz. przerwy lunchowej = 13 godz.; 24 godz. - 13 godz. = 11 godz.). Co istotne, nie ma obowiązku ciągłego stosowania raz wprowadzonej przerwy lunchowej. Takie stanowisko zaprezentował resort pracy w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 9 stycznia br. wyjaśniając, że można ją zarządzić we wszystkie dni lub tylko w niektóre określone dni tygodnia, według z góry określonego planu.

Więcej przeczytasz w Stanowisko resortu pracy z 9 stycznia 2018 r. cytowaliśmy w UiPP nr 3/2018, str. 5-6.

Zwracamy uwagę! Rozkład czasu pracy danego pracownika sporządza się - w formie pisemnej lub elektronicznej - na cały okres rozliczeniowy lub na okres krótszy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc i przekazuje z minimum tygodniowym wyprzedzeniem (art. 129 § 3 K.p.).

System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Wyjątek stanowi wspomniany już pracodawca będący osobą fizyczną, prowadzący działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a który może stosować omawiany system na podstawie umowy o pracę (art. 139 § 3-4 K.p.). Z kolei przerwę lunchową ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 141 § 2 K.p.).

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że z nielicznymi wyjątkami okres rozliczeniowy wynosi maksymalnie 4 miesiące. Jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi, albo dotyczącymi organizacji pracy, można go przedłużyć nawet do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Zatem nie ma przeszkód, aby Czytelnik stosował okres rozliczeniowy zaproponowany w pytaniu.


2) Jak rozwiązać problem przygotowywania rozkładu, jeśli nie możemy go z góry ułożyć, gdyż nie znamy z wyprzedzeniem liczby kursantów oraz ich dyspozycyjności? Ponadto docierają do nas informacje, że w efekcie indywidualnych negocjacji z instruktorem i tak dochodzi do daleko idących zmian.

W okolicznościach podanych w pytaniu pracodawca może rozważyć wprowadzenie systemu zadaniowego. Występuje tu bowiem kilka charakterystycznych cech, które wypełniają hipotezę art. 140 K.p.

System zadaniowego czasu pracy znajduje uzasadnienie ze względu na rodzaj, organizację albo miejsce pracy. W literaturze przedmiotu przesłankę tę uznaje się za spełnioną, jeśli potwierdza to: rodzaj pracy, gdyż determinuje jej wykonywanie poza wyznaczonymi u danego pracodawcy godzinami oraz w porach, które pracownik wyznacza samodzielnie, zmienne zapotrzebowanie na pracę, zależne od czynników zewnętrznych, brak wymogu ciągłej kontroli ze strony pracodawcy, a także niemożność ewidencjonowania i kontroli obecności pracownika w pracy bądź poważne ich utrudnienie.

Zadaniowy czas pracy w szczególności przeznaczony jest dla prac prowadzonych nierytmicznie, prac prowadzonych poza kolektywną pracą skooperowaną (por. wyrok SN z 24 września 2009 r., sygn. akt II PK 72/09). Jego zaletą jest nie tylko uchylenie obowiązku sporządzania rozkładu, ale także ewidencjonowania godzin pracy. Należy wówczas rejestrować jedynie dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy (art. 149 § 2 K.p. i § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji... - Dz. U. z 2017 r. poz. 894). Ponadto: "Zatrudniony w zadaniowym czasie pracy pracownik ma duży zakres swobody w kształtowaniu swego czasu pracy. W konsekwencji można więc przyjąć, że w zadaniowym czasie pracy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w określonym miejscu i czasie. (...)" (por. wyrok SN z 5 lipca 2017 r., sygn. akt II PK 202/16). Jego czas pracy mierzy się liczbą przydzielonych zadań, uwzględniając wymiar oraz obowiązujące normy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 lutego 2017 r. (sygn. akt III AUa 1262/16): "(...) Zadania pracownika powinny być natomiast tak ustalone, aby pracownik, przy dołożeniu należytej staranności i sumienności (art. 100 § 1 K.p.), mógł je wykonać w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 K.p.).".

Przykład

Pracodawca zatrudniający instruktorów nauki jazdy stosuje wobec nich zadaniowy system czasu pracy, przydzielając każdemu taką liczbę kursantów, która gwarantuje zachowanie norm czasu pracy oraz wymaganych odpoczynków. Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przedziału, w którym odbywa się instruktaż są ustalane na poziomie instruktor-kursant. Powyższe nie narusza przepisów prawa.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.