Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Sprzedaż internetowa za pobraniem
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzedaż internetowa za pobraniem

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (369) z dnia 1.05.2014

Prowadzę sklep i sprzedaję również towary przez internet. Jak wystawić fakturę w przypadku, gdy odbiorcą jest firma, a towar wysyłany jest za pobraniem, za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czy jako sposób zapłaty powinienem wybrać gotówkę (klient płaci firmie kurierskiej gotówką), czy przelew (firma kurierska wpłaca mi pieniądze od klienta za pośrednictwem banku)? Jak ująć w księgach te zdarzenia?

1. Forma płatności na fakturze przy sprzedaży przez internet za pobraniem

W przypadku sprzedaży przez internet, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, kurier dostarcza przesyłkę, a wraz z nią fakturę. Następnie pobiera od odbiorcy pieniądze i dopiero wtedy wydaje przesyłkę. Co do zasady kurier realizujący dostawę zamówionej przesyłki, pobierając od odbiorcy za jej dostarczenie należność, działa w imieniu i na rzecz sprzedającego, a odbiorca dokonując zapłaty kurierowi reguluje należność za dokonaną dostawę udokumentowaną fakturą.

Zasady wystawiania faktur regulują obecnie przepisy ustawy o VAT, a dokładnie Dział XI "Dokumentacja". Ustawodawca, wśród danych jakie powinna zawierać faktura, określonych w art. 106e ustawy o VAT, nie wymienia informacji o formie zapłaty. Oznacza to, że nie jest to element obowiązkowy, który powinien się znaleźć na fakturze. W praktyce zazwyczaj jednostki podają taką informację na fakturze. Należy przy tym podkreślić, iż sama adnotacja na fakturze: "sposób zapłaty: gotówka" lub "sposób zapłaty: przelew" wskazuje jedynie w jakiej formie zobowiązanie należy uregulować, nie jest jednak potwierdzeniem, że już to nastąpiło. Dowodem zapłaty jest raczej umieszczenie na fakturze sformułowania o treści na przykład: "zapłacono gotówką" lub "zapłacono przelewem". Dowodem na to, że kupujący zapłacił może być pokwitowanie przyjęcia wpłaty umieszczone na fakturze w postaci pieczęci "zapłacono gotówką" lub też osobny dokument – pokwitowanie przyjęcia wpłaty. Warto również dopilnować, aby potwierdzenie wpłaty, bez względu na to, czy jest zamieszczone na fakturze, czy osobnym dokumencie, było podpisane przez osobę przyjmującą wpłatę.

Specyfika przesyłania towaru za pobraniem polega na tym, że kurier dostarczając przesyłkę pobiera od odbiorcy określoną kwotę. Z kwoty tej w tym samym dniu rozlicza się w kasie firmy kurierskiej, a następnie firma kurierska przelewa należność na konto bankowe nadawcy towaru. W praktyce kurier nie wystawia żadnego dokumentu poświadczającego pobranie gotówki, przy czym przyjmuje się, iż nie ma on możliwości wydać przesyłki bez uzyskania zapłaty za nią. Wskazane jest w takiej sytuacji zamieszczać na fakturze zapis, że płatność za zamówione towary odbywa się za pobraniem.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 sierpnia 2012 r., nr IPPP2/443-599/12-4/DG, podatnik zwrócił się między innymi z pytaniem, czy adnotacja na fakturze "Zapłata: gotówka-pobranie" jest jednoznacznym stwierdzeniem, że zapłata za towar nastąpiła? W przedmiotowym wniosku o interpretację podatnik zamawiał artykuły biurowe w sklepie internetowym, a przesyłka odbierana była za pośrednictwem firmy kurierskiej za pobraniem. Kurier dostarczał przesyłkę, a wraz z nią fakturę, na której widniała adnotacja: "Zapłata: gotówka-pobranie", pobierał pieniądze i nie wystawiał żadnego poświadczenia pobrania gotówki. Podatnik we wniosku o interpretację zaznaczył również, iż nie ma możliwości by kurier wydał przesyłkę bez zapłaty. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że:

"(…) w przedstawionej w złożonym wniosku sytuacji spełniona jest przesłanka dokonania zapłaty za fakturę. Ponadto kwota wynikająca z tej faktury nie przekracza kwoty określonej w art. art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a Wnioskodawca dokonał zapłaty należności z otrzymanej faktury dokumentującej nabycie materiałów biurowych w sklepie internetowym i jest w posiadaniu dowodu na czynność – na fakturze widnieje adnotacja: "zapłata: gotówka – pobranie" (…)".


2. Sprzedaż przez internet za pobraniem a obowiązek podatkowy

Do sprzedaży przez internet nie mają zastosowania szczególne zasady ustalania momentu powstania przychodu. Zatem należy w tym zakresie stosować przepisy art. 14 ust. 1c updof oraz art. 12 ust. 3a updop, w świetle których za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Oznacza to, że przychód podatkowy powstanie w dacie tego zdarzenia, które wystąpiło wcześniej.

W przypadku płatności za pobraniem uregulowanie należności następuje przy odbiorze towaru. Jednostka, wysyłając towar za pobraniem, wynagrodzenie otrzyma dopiero po wydaniu towaru i wystawieniu faktury. Jeżeli w tym samym dniu wystawi fakturę i powierzy towar przewoźnikowi, to data dokonania tych czynności wyznaczy moment powstania przychodu ze sprzedaży.


3. Zasady ewidencji księgowej sprzedaży internetowej za pobraniem

Przy sprzedaży towarów przez internet, za które płatność jest regulowana za pobraniem, dostawca wysyła towar za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier przyjmuje zapłatę za towar, a następnie przekazuje towar nabywcy. Środki pieniężne w kolejnym kroku przekazywane są przelewem przez firmę kurierską na rachunek bankowy sprzedawcy. W omawianym przypadku sprzedawca wystawił fakturę i wysłał ją nabywcy razem z towarem.

W księgach rachunkowych sprzedawcy powyższą operację można ująć następującymi zapisami:

1. Faktura sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem:
   a) cena sprzedaży netto towarów:
      – Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów",
   b) VAT należny:
      – Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
   c) wartość brutto należności od nabywcy:
      – Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".


Uwaga:
Dla celów VAT od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towarów przez internet dokonywanej za pobraniem powstaje na zasadach ogólnych określonych w art. 19a ust. 1 tej ustawy, czyli w tym przypadku z chwilą dokonania dostawy towaru, tj. wydania towarów przez kuriera nabywcy.

2. Wz – wydanie towarów z magazynu według cen zakupu (nabycia):
      – Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
      – Ma konto 33 "Towary".

W jednostce prowadzącej ewidencję towarów w stałych cenach ewidencyjnych, równolegle do wydania towarów z magazynu wskazane jest rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane towary, zapisem:

      – Wn/Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)",
      – Ma/Wn konto 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów".

Należności znajdujące się na koncie 20, które zostaną rozliczone "za pobraniem", czyli za pośrednictwem firmy kurierskiej można ująć na osobnym koncie rozrachunkowym, które pozwoli kontrolować rozliczenia z przewoźnikiem, na przykład na koncie 24, zapisem:

      – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z przewoźnikiem),
      – Ma konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Jednostka może również księgować bezpośrednio należność wynikającą z faktury sprzedaży na rozrachunki z przewoźnikiem, gdyż co do zasady odbiorca faktury reguluje swoje zobowiązanie gotówką już w momencie otrzymania towaru (zasada domniemania, że jeżeli przesyłka została wydana, to automatycznie została przez odbiorcę opłacona). W związku z tym rozliczenie "pobrań" następuje z firmą kurierską.

Ewidencję księgową sprzedaży towaru przez internet za pobraniem przedstawiono na przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

1. Spółka zajmująca się działalnością handlową sprzedaje towary również przez internet. W danym okresie sprawozdawczym wystawiła fakturę sprzedaży towarów, z formą płatności "za pobraniem", kontrahentowi "ABC" na kwotę brutto: 1.107 zł, w tym VAT: 207 zł, wraz z kosztami przesyłki.

2. Z magazynu wydano towary o wartości w cenie zakupu: 600 zł.

3. Na rachunek bankowy spółki wpłynęły płatności za pobraniem przekazane przez firmę kurierską w kwocie: 1.107 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura sprzedaży towarów za pobraniem:      
   a) wartość towarów w cenie sprzedaży netto 900 zł   73-0
   b) VAT należny 207 zł   22-2
   c) należności od nabywcy 1.107 zł 20  
2. PK – przeksięgowanie należności za pobraniem do rozliczenia z firmą kurierską 1.107 zł 24 20
3. Wz – wydanie towarów z magazynu 600 zł 73-1 33
4. WB – wpływ płatności za pobraniem od firmy kurierskiej 1.107 zł 13-0 24

III. Księgowania:

Zasady ewidencji księgowej sprzedaży internetowej za pobraniem

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.