Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Prezenty o małej wartości i próbki - nowe zasady opodatkowania
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prezenty o małej wartości i próbki - nowe zasady opodatkowania

Poradnik VAT nr 6 (342) z dnia 20.03.2013

Od 1 kwietnia 2013 r. nieodpłatne przekazanie towarów będzie - co do zasady - opodatkowane VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Zatem opodatkowaniu VAT podlegać będzie przekazanie towarów w przypadku gdy będą to towary nabyte przez podatnika, a także wówczas, gdy będą to towary przez niego wytworzone.

Opodatkowaniu podlegać będzie również nieodpłatne przekazanie towarów (od których podatnikowi nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia), ale w towarach tych wymienione zostaną części składowe, przy nabyciu których prawo do odliczenia przysługiwało i które spowodowały trwały wzrost wartości tych towarów.

Należy jednak zwrócić uwagę na obowiązujące wyłączenie z opodatkowania prezentów o małej wartości, przy zachowaniu warunku, aby wartość prezentów wydanych w ciągu roku podatkowego na rzecz jednej osoby nie przekroczyła określonej wartości.

Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 4 ustawy, przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Uwaga

Od 1 kwietnia 2013 r. przekazanie prezentów o małej wartości nie będzie opodatkowane, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przekazanie próbek na ww. cele, definicję których zawiera art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, również nie będzie opodatkowane VAT, nawet jeżeli przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Przez próbkę od 1 kwietnia br. będzie się rozumiało identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które będą pozwalać na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym jego przekazanie (wręczenie) przez podatnika będzie miało na celu promocję jego sprzedaży oraz nie będzie służyło zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy będzie nieodłącznym elementem promocji sprzedaży tego towaru i będzie miało skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. Za próbkę będzie można uznać np. książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ww. przepisie art. 7 ust. 7 ustawy o VAT.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60