Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Bożena Dziuba

Po likwidacji zakładu pracy pobierałem przez 6 miesięcy, tj. do 27 kwietnia 2016 r., zasiłek dla bezrobotnych, po czym w dniu 16 maja 2016 r. złożyłem wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Zostało mi ono przyznane począwszy od 17 maja 2016 r. Czy w tym przypadku nie powinienem otrzymać świadczenia od następnego dnia po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub choćby od pierwszego dnia miesiąca wystąpienia z wnioskiem o świadczenie?

NIE. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia oraz wymaganymi do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Stanowi o tym art. 7 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Tym samym, biorąc pod uwagę fakt, iż wymagany wniosek Czytelnik złożył w dniu 16 maja 2016 r., ZUS prawidłowo przyznał mu prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia następnego, tj. od 17 maja 2016 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60