Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Zasiłki i inne świadczenia  »   Zmiana pracodawcy a prawo do świadczeń chorobowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana pracodawcy a prawo do świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 85 (1335) z dnia 24.10.2016
Bożena Dziuba

Z dniem 1 października 2016 r. zatrudniłem pracownika, który kilka dni później dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 30 dni. Twierdzi, że jest poważnie chory i będzie długo nieobecny w pracy. Mam problem z ustaleniem mu prawa do świadczeń chorobowych, które będę musiał wypłacać, gdyż nie przedłożył świadectwa pracy z ostatniej firmy, w której (ponoć) był zatrudniony do 30 września 2016 r. Co w tej sytuacji powinienem zrobić?

Choć przepisy tego wprost nie regulują, pracownik ubiegający się o świadczenie chorobowe powinien przedłożyć swojemu pracodawcy wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do tego świadczenia oraz jego wysokości.

Stanowisko w tej sprawie zajął również ZUS w swoim komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl. Zdaniem organu rentowego pracownik, który w ciągu roku kalendarzowego zmienia zatrudnienie, w razie niezdolności do pracy u obecnego pracodawcy powinien przedłożyć świadectwo pracy lub inny dokument, wystawiony przez poprzedniego pracodawcę, potwierdzający:

  • czy i za jaki okres w danym roku kalendarzowym wypłacono pracownikowi wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy,
     
  • za jaki okres wynagrodzenie to nie zostało pracownikowi wypłacone i z jakiej przyczyny - jeżeli w danym roku zgodnie z art. 14-17 ustawy zasiłkowej pozbawiono pracownika prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy.

Ponadto, w świetle art. 63 ust. 2 ustawy zasiłkowej, w razie wątpliwości dotyczących ustalania prawa do zasiłku lub jego wypłaty, Czytelnik, jako płatnik składek, może wystąpić do oddziału ZUS o wydanie decyzji w sprawie.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zasiłki i inne świadczenia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60