Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Ulgowy ZUS po założeniu własnej firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulgowy ZUS po założeniu własnej firmy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Dorota Wyderska

Od kilku już lat jestem wspólnikiem w spółce z o.o. (wieloosobowej). Od 1 października 2015 r. prowadzę też własną działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca zgłosiłem się od tego dnia w ZUS tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jeszcze do 31 stycznia 2016 r. pracuję na pełny etat z wynagrodzeniem w kwocie przekraczającej wysokość minimalnej płacy. Działalności gospodarczej nie prowadzę na rzecz mojego obecnego pracodawcy. Od 1 lutego br. będę już musiał opłacać za siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Czy będę je mógł naliczać i opłacać do ZUS od obniżonej podstawy wymiaru?

TAK. Czytelnik będzie mógł - jako przedsiębiorca - naliczać i opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy, ale tylko wtedy, gdy działalności gospodarczej nie będzie wykonywał na rzecz pracodawcy również po rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Preferencja ta nie ma zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.


555 zł - najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych obowiązująca nowych przedsiębiorców w 2016 r.


Za prowadzenie pozarolniczej działalności, o której mowa w punkcie 1, nie uważa się - dla celów ubezpieczeniowych - prowadzenia działalności jako wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. Jeśli więc Czytelnik będzie spełniał także warunki wymienione w punkcie drugim, tj. nie będzie wykonywał działalności w określonym zakresie na rzecz podmiotu, z którym ma obecnie zawartą umowę o pracę, będzie mógł, jako przedsiębiorca, opłacać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS od obniżonej podstawy wymiaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60