Bilans 2015
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » BILANS 2015

Inwentaryzacja

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 9.11.2015

Wycena aktywów i pasywów

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015

Gazeta Podatkowa nr 91 (1236) z dnia 12.11.2015

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 25 (888) z dnia 1.09.2015

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015

Pozostałe zagadnienia

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 32 (896) z dnia 20.11.2015
DARMOWY PROGRAM
 
 
Darmowy program do sporządzenia sprawozdania finansowego - BILANS Gofin 2015 - pozwala wypełnić, wydrukować i zapisać na dysku główne elementy sprawozdania finansowego tj. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Dodatkowo program posiada funkcję importu danych porównawczych.
» Poleć program BILANS Gofin 2015 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
WWW.NEWSLETTERY.GOFIN.PL

Bilans 2015 - ważne informacje

Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2015 r.
IV kwartał 2015 r.
Na dzień bilansowy, tzn. 31 grudnia 2015 r.
Nie później niż do 25 marca 2016 r.
Nie później niż do końca marca 2016 r.
Harmonogram prac dotyczących sprawozdania finansowego za 2015 rok
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Generalnie inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego, czyli w jednostkach, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym - na 31 grudnia 2015 r. Inwentaryzację niektórych aktywów można jednak rozpocząć w październiku 2015 r. a zakończyć do 15 stycznia 2016 r., są to m.in.:
Terminy i metody inwentaryzacji aktywów i pasywów
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Badaniu za 2015 r. - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości - podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostki małej
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) wprowadziła do ustawy o rachunkowości kolejną kategorię jednostek, tj. jednostki małe, dla których opracowano nowy, skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostki małej
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek mikro
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100) wprowadziła do ustawy o rachunkowości kategorię jednostek mikro, określając przy tym uproszczenia w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla tych jednostek.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2015 r. jednostek mikro
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Przepisy ustawy o rachunkowości ściśle określają, które jednostki mają obowiązek, a które prawo do stosowania MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR mają obowiązek sporządzać tylko ściśle określone podmioty
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej
W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, dokonywanej na dzień 31 grudnia 2015 r., należy zastosować średnie kursy dla poszczególnych walut ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 254/A/NBP/2015 z 31 grudnia 2015 r.
Kursy średnie NBP stosowane do wyceny bilansowej

Bilans 2015 - druki

Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.

Sporządź sprawozdanie finansowe z darmową pomocą specjalistów.
Czy stowarzyszenie które nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podjęło uchwały o byciu mikro chociaż by mogło, może nadal korzystać z wzoru bilansu i rachunku wyników z poprzednich lat? http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/889492.html ...
Bilans 2012 - Stowarzyszenie - bilans i rachunek wyników
Mam nadpłatę od odbiorcy w kwocie 800zł (czyli wpłacił mi za dużo pieniędzy). W jakiej pozycji w bilansie będzie to widać? kasa?
Bilans 2012 - Bilans nadpłata?
Cześć :) Gdzie wykazujecie w bilansie rozrachunki z tytułu VAT dla jednostek małych. We wzorze w Gofinie jest tylko pozycja należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług ? Czy tam ...
Bilans 2012 - Bilans dla jednostek małych

Program BILANS - archiwum

Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

 

   
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60