Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Usługa budowlana wraz z materiałem - jaka stawka VAT?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Usługa budowlana wraz z materiałem - jaka stawka VAT?

Poradnik VAT nr 17 (329) z dnia 10.09.2012

Wykonuję usługi budowlane w domach jednorodzinnych. Kupuję materiały, które zużywam do wykonania tej usługi. Z jaką stawką VAT powinnam wystawić fakturę: na usługę budowlaną 8% a na materiał 23%, czy pisać usługa budowlana wraz z materiałem 8%? [655620]

Komentarz 1

Wg mnie powinnaś fakturować tylko swoją usługę.

Komentarz 2

Sprzedajesz wykonaną usługę z materiałem.

Jeżeli spełniasz warunki do zastosowania stawki 8% to na fakturze piszesz: usługi budowlane - stawka 8%.

Komentarz redakcji

Z preferencyjnej 8% stawki VAT korzysta dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (art. 41 ust. 12 ustawy o VAT).

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumieć należy obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (art. 41 ust. 12a ustawy o VAT).

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
     
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zatem budynek mieszkalny jednorodzinny (sklasyfikowany w PKOB w dziale 11) zaliczany jest do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym pod warunkiem, że jego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2.

Natomiast z treści przepisu art. 42 ust. 12c ustawy, wynika iż w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej określone wyżej limity, 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez uczestnika forum, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w tym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą materiałów, które opodatkowane są 23% stawką VAT, czy też usługi budowlanej w obiekcie klasyfikowanym jako obiekt budownictwa mieszkaniowego, która co do zasady podlega opodatkowaniu stawką 8%.

Jeżeli przedmiotem umowy są usługi budowlane, wykonywane z użyciem materiałów zakupionych przez usługodawcę, to na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT, do opodatkowania takich usług (łącznie materiały i robocizna) ma zastosowanie obniżona stawka VAT.

W takiej bowiem sytuacji mamy do czynienia z kompleksowym świadczeniem usługi, gdyż to usługa, a nie sprzedaż materiałów ma charakter dominujący.

Wobec powyższego, uczestnik forum wystawiając fakturę powinien opodatkować wykonaną usługę budowlaną (bez wydzielania materiałów) i zastosować odpowiednią stawkę VAT, w zależności od powierzchni remontowanych domów jednorodzinnych.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60