Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Skutki refundacji wydatków z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki refundacji wydatków z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Kwota zwrotu otrzymana przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie i zgodnie ze statutem (regulaminem) danej spółdzielni mieszkaniowej, nie stanowi przychodu.

Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 października 2013 r., nr DD3/ 033/184/CRS/13/RD-94536/13.

W dotychczasowej praktyce stosowania prawa podatkowego pojawiły się rozbieżności w ocenie skutków dotyczących zwrotu z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że kwota otrzymanego zwrotu wydatków stanowi u właściciela lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 updof, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Stanowisko to krytykowały sądy administracyjne, uznając, że taki zwrot wydatków jest neutralny podatkowo.

Odwołując się do regulacji zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, sądy dowodziły, że w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje zwrot wydatków, które powinny być pokrywane przez spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego, na rzecz którego właściciel lokalu dokonywał uprzednio obowiązkowych świadczeń.

Aby wyjaśnić zaistniałe różnice, Minister Finansów zasięgnął opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwestii dotyczącej przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej. Uzyskał wyjaśnienie, z którego wynikało, że obowiązkom finansowym właścicieli lokali w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Kierując się tym stanowiskiem, Minister Finansów stwierdził, że skoro właściciele lokali mieszkalnych ponoszą opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, to spółdzielnia mieszkaniowa, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie, może być zobligowana do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność. W tej sytuacji należy uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu.

Tym samym sytuacja właściciela lokalu mieszkalnego otrzymującego od spółdzielni mieszkaniowej refundację wydatków poniesionych na remont tego lokalu, jest analogiczna jak w przypadku podatników, którym przysługuje spółdzielcze - lokatorskie lub własnościowe - prawo do lokalu, a których dotyczy interpretacja ogólna Ministra Finansów z 17 marca 2009 r., nr DD3/033/33/KDJ/09/209.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60