Wyszukaj

Jak szukać?»

Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Podatki » Podatek dochodowy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki refundacji wydatków z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 21 (357) z dnia 1.11.2013
Kwota zwrotu otrzymana przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej, na podstawie i zgodnie ze statutem (regulaminem) danej spółdzielni mieszkaniowej, nie stanowi przychodu.

Tak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 10 października 2013 r., nr DD3/ 033/184/CRS/13/RD-94536/13.

W dotychczasowej praktyce stosowania prawa podatkowego pojawiły się rozbieżności w ocenie skutków dotyczących zwrotu z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez podatnika na remont lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że kwota otrzymanego zwrotu wydatków stanowi u właściciela lokalu mieszkalnego przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 updof, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej. Stanowisko to krytykowały sądy administracyjne, uznając, że taki zwrot wydatków jest neutralny podatkowo.

Odwołując się do regulacji zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, sądy dowodziły, że w takim przypadku właściciel lokalu otrzymuje zwrot wydatków, które powinny być pokrywane przez spółdzielnię mieszkaniową z funduszu remontowego, na rzecz którego właściciel lokalu dokonywał uprzednio obowiązkowych świadczeń.

Aby wyjaśnić zaistniałe różnice, Minister Finansów zasięgnął opinii Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwestii dotyczącej przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej. Uzyskał wyjaśnienie, z którego wynikało, że obowiązkom finansowym właścicieli lokali w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomości, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Kierując się tym stanowiskiem, Minister Finansów stwierdził, że skoro właściciele lokali mieszkalnych ponoszą opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej, to spółdzielnia mieszkaniowa, w zakresie przewidzianym w statucie lub regulaminie, może być zobligowana do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie lokali stanowiących odrębną własność. W tej sytuacji należy uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze statutem lub regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela lokalu mieszkalnego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu.

Tym samym sytuacja właściciela lokalu mieszkalnego otrzymującego od spółdzielni mieszkaniowej refundację wydatków poniesionych na remont tego lokalu, jest analogiczna jak w przypadku podatników, którym przysługuje spółdzielcze - lokatorskie lub własnościowe - prawo do lokalu, a których dotyczy interpretacja ogólna Ministra Finansów z 17 marca 2009 r., nr DD3/033/33/KDJ/09/209.

Podatek dochodowy - czytaj także:

Aplikacja dla Księgowych ! - ASYSTENT GOFIN - POZNAJ I POBIERZ - www.asystent.gofin.pl
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
WIĘCEJ NA TEN TEMAT W ZASOBACH PŁATNYCH
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60